Systemy baz danych - semestr zimowy 2010/2011

Warunki zaliczenia:

 1. Obecności
 2. Co najmniej 50% punktów
 3. zaliczenie do 20.03.2011

Punktacja:
 1. Obecności - 30%
 2. Zadania domowe (bez ostatniego) - 25%
 3. Ostatnie zadanie domowe - 45%
Plan zajęć:
 1. 24.10.2010 - Wykład I - Wprowadzenie pojęć informatycznych.
 2. 24.10.2010 - Wykład I - Wprowadzenie do baz danych - cz. 1
 3. 07.11.2010 - Wykład II - Wprowadzenie do baz danych - cz. 2 - pobierz plik
 4. 28.11.2010 - Wykład III - Normalizacja baz danych - cz. 1
 5. 12.12.2010 - Wykład IV - Normalizacja baz danych - cz. 2, Modelowanie danych - cz. 1
 6. 09.01.2011 - Zajecia odwołane
 7. 23.01.2011 - Wykład V - Modelowanie danych - cz. 2, Transakcje - cz. 1
 8. 13.02.2011 - Zajecia odwołane
 9. 27.02.2011 - Wykład VI - Transakcje - cz. 2. Język SQL. Analiza wybranych projektów. (ZAJECIA ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ ODBĘDĄ SIĘ)
 10. 13.03.2011 - Wykład VII - Oddanie projektów
Rozkład zajęć tematyczny:
 1. Wprowadzenie pojęć informatycznych
 2. Wprowadzenie do baz danych
 3. Normalizacja baz danych
 4. Modelowanie danych
 5. Transakcje
 6. Typy danych
 7. Język SQL
Zadania domowe:
 1. 07.11.2010 - Zadanie domowe 1 (ogłoszenie: 25.10.2010, oddanie: 28.11.2010)
 2. 12.12.2010 - Zadanie domowe 2 (ogłoszenie: 12.12.2010, oddanie: 08.01.2011)
 3. 23.01.2011 - Zadanie domowe 3 (ogłoszenie: 23.01.2011, oddanie: 27.02.2011)
Tematy omówione na zajęciach:

Zajęcia 3

 1. Co to jest normalizacja.
 2. Pierwsza postać normalna
 3. Klucz prosty, klucz złożon, klucz główny, klucz potencjalny
 4. Druga postać normalna
 5. Trzecia postać normalna