Diagramy klas

1. Wymagania

  • znajomość wykładu
  • 2. Określecenie celu zadania domowego

  • sprawdzenie znajomości implementacji diagramów klas
  • 3. Zadania

    Napisz komendę tworzącą tabelki według następujących schematów: