Administracja serwerami linuksowymi

Termin zajęć:
 • wykład - wtorek, 15:30, aula B
 • ćwiczenia - wtorek, 17:00, A0-1
Rodzaj zajęć:
 • wykład - 30h,
 • ćwiczenia - 30h.
Warunek zaliczenia ćwiczeń:
 • Obecności - maksymalnie 3 niebecności w semestrze.
 • Co najmniej 50% punktów.
Warunek zaliczenia wykładu:
 • Co najmniej 50% punktów.
Ocena ćwiczenia:
Ocena wykład:
 • Obecności - 20%
 • Referat - 20%
 • Egzamin - 60% (w przypadku obecności na wszystkich poza jednym wykładem - możliwość przepisania wyniku z Zaliczenia)
Referat:
 • Referat wygłosi grupa 3 osobowa
 • Grupa otrzymuje jeden temat do opracowania
 • Referat składa się 3 części - omówienie zgadanienia, dokumentacja zagadnienia, implementacja zagadnienia
 • Termin przygotowania wszystkich części - tydzień przed wygłoszeniem.
 • Każdy referat powinien mieć wydzieloną część jako zadanie na ćwiczenia - przykłady konfiguracji i możliwości ustawień wraz z opisami)

Plan wykładu (* - oznacza wykłady zrealizowane)

 • Wykład 1 (*)
  Budowa systemu operacyjnego linuks - wprowadzenie teoretyczne (wersje jądra, moduły do jądra, systemy plików, poziomy uruchomienia systemu , init, usługi systemowe, obsługa sieci).
 • Wykład 2 (*)
  Struktura katalogów Linux, analiza poziomów uruchomienia, zarządzanie partycjami i dyskami, zarządzanie modułami.
 • Wykład 3 (*)
  Zarządzanie oprogramowaniem na przykładzie debian i apt - budowa paczki, repozytorium, aktualizacja, tworzenie paczek.
 • Wykład 4 (*)
  Zarządzanie sieciami - interfejsy, protokoły, routing.
 • Wykład 5 (*)
  Dostęp do systemu - biblioteki PAM, program getty, login, serwery telnet i SSH, skrypty startowe użytkowników.
 • Wykład 6 (*)
  Instalacja VM.
 • Wykład 7 (*)
  System DNS - zarządzanie domenami w Internecie.
 • Wykład 8 (*)
  Serwery WWW - Apache (opis działania, analiza parametrów konfiguracyjnych, moduły - m.in. vhost, auth, alias, php, userdir)
 • Wykład 9 (*)
  Serwery Baz danych - MYSQL (budowa i działanie serwera)
 • Wykład 10 (*) (08.05.2012)
  Serwery Baz danych - PostgreSQL (budowa i działanie serwera)
 • Wykład 11 (*) (15.05.2012)
  Implementacja serwera SMTP,POP3,IMAP (postfix, dovecot)
 • Wykład 12 (*) (22.05.2012)
  System Firewall - omówienie zasad przetwarzania reguł oraz możliwości i parametrów
 • Wykład 13 (*) (29.05.2012)
  Referaty studentów
 • Wykład 14 (*) (05.06.2012)
  Referaty studentów
 • Wykład 15 (termin do ustalenia w sesji)
  Ogólne informacje na temat środowisk serwerowych - organizacja.

Plan ćwiczeń

 • Zajęcia 1
  Instalacja maszyn wirtualnych.
 • Zajęcia 2
  Przypomnienie BASH, sprawdzenie uruchomienie systemu (bootloader, inittab, , obsługa modułów jądra, zarządzanie dyskami, systemy plików, struktura katalogów, diagnostyka działania aplikacji - strace, lsof).
 • Zajęcia 3
  Zarządzanie oprogramowaniem - ćwiczenia (polecenia apt*, dpkg*).
 • Zajęcia 4
  Zarzadzanie sieciami - konfiguracja interfejsów, ustawienia protokołów, zarządzanie routingiem. Zadania:
  • Dodaj interfejs sieciowy eth0:5 na 3 maszynach z adresacja 192.168.100.{1,2,3}.
  • Ustaw parametr MTU dla interfejsu eth0:5 na 500 bajtów oraz wyślij komunikaty PING o wielkości 600bajtów.
  • Sprawdz poleceniem tcpdump -i eth0:5 jakie komunikaty są przesyłane
  • Ustaw tryb promisc dla interfejsu sieciowego
  • Wyświetl wpisy w tablicy ARP
  • Wyślij pakiet ping do komputera 192.168.100.2, a następnie zmień na nim numer MAC. Co się stało?
  • Skonfiguruj tunel IPIP i GRE między dwoma komputerami
  • Skonfiguruj tunel SIT między komputerami Client1-Srv tak by usługi na SRV były dostępne poprzez IPv6
  • Sprawdź jakie są otwarte port na maszynie client1 lokalnie i z serwera.
  • Prześlij dowolny plik między maszynami przy pomocy polecenia netcat
  Zadanie domowe:
  • Skonfiguruj tunel w sposób opisany na rysunku tak by komunikacja Client1-Client2 odbywała się przesyłając pakiety przez SRV.
 • Zajęcia 5
  Konfiguracja bibliotek PAM, analiza działania getty, login, kofiguracja serwera SSH i skryptów startowych użytkownika. Przydatne linki: Zadania:
  Ustaw następujące reguły logowania dla usługi:
  • ssh - maksymalna ilość procesów użytkownika uwierzytelnionego - 20
  • ssh - logowanie przez użytkownika root z podsieci 127.0.0.0/8 i 192.168.0.0/24
  • ssh - logowanie użytkownika root z konsol tty1-tty4
  • ssh - logowanie użytkownika tylko w Poniedziałki i Wtorki (użytkownik root zawsze może się zalogować)
  • ssh - użytkownik nie może logować się pustym hasłem (z /etc/shadow)
  • passwd - wykrywanie słabych haseł, palindromów i zmiany wielkości liter
  • passwd - pamiętanie 5 historycznych haseł użytkownika
  • login - wykonanie polecenia "sl" przed uruchomieniem shella użytkownika
  • login - użytkownik może logować się pustym hasłem (z /etc/shadow)
  • login - podczas wyswietlania ostatniej proby logowania nie wyswietla informacji o terminalu
  Zmień:
  • tekst zachęty programu login (linie wyświetlane przed zapytaniem o hasło)
  • Message of the day
  Podeślij prowadzącemu na maila (kalkos w domenie uniwersyteckiej amu.edu.pl) informacje w jakim pliku trzeba było dokonać modyfikacji oraz w przypadku reguł logowania usług jaki wpis trzeba było dodać/zmodyfikować.
 • Zajęcia 6
  Instalacja VM zgodnie z instrukcjami w email.
  Po zainstalowaniu maszyny wirtualnej na publicznej adresacji:
  1. netstat -lnp (jakie aplikacje oczekują połączeń)
  2. apt-get remove nfs-common
  3. apt-get remove portmap
  4. apt-get install ssh
  5. netstat -lnp (jakie aplikacje zostały?)
 • Zajęcia 7
  Oprogramowanie DNS - konfiguracja bind.
  Informacje:
  • Przypomnienie diagnostyka odwzorowania nazw.
  • W domenie asl24.pl zostały utworzone wpisy dla każdego studenta
  • Studenci są dobrani w pary, tzn. każda domena ma dwa serwery NS, które będą utrzymywały strefę (jeden z nich master ma być obsługiwany przez studenta do ktorego strefa należy, drugi ma być oddelegowany do drugiej osoby z pary)
  Ćwiczenie: Zadanie:
  1. Proszę sprawdzić wpisy w domenie asl24.pl powiązane ze swoim numerem indeksu
  2. Proszę ustawić serwer master i slave każdy dla swojej strefy sXXXXXX.asl24.pl
  3. Proszę oddelegować domenę local.sXXXXXX.asl24.pl na maszynę asl-server na VMWare Player działającą jako master i na asl-client1 działającą jako slvae
  4. Proszę w każdej obsługiwanej przez swoje serwery DNS dodać domenę wpis "test" wskazujący na adres pierwszej karty sieciowej.
 • Zajęcia 8
  Konfiguracja usług WWW - apache2.
 • Zajęcia 9
  Konfiguracja MySQL:
  1. Instalacja mysql
  Przydatne linki:
  1. Opcje serwera
  2. Parametry serwera
  3. Tryby SQL
  4. Logi MySQL
  5. Uprawnienia
  6. Dodawanie użytkowników
  7. Usuwanie użytkownika
  8. Ustawianie hasła użytkownika
  9. Ustawianie zasobów
  Zadanie:
  1. dodaj użytkwonika asl24
  2. utwórz bazę danych asl24
  3. przyznaj użytkownikowi dostęp do bazy asl24 z adresu lokalnego (127.0.0.1)
  4. Utwórz 3 różne tabele w bazie asl24 z silnikami MyISAM, InnoDB, CSV
  5. przyznaj prawa tworzenia, modyfikacji i usuwania tabel dla użytkwonika asl24
  6. przyznaj prawa odczytywania, modyfikowania i usuwania danych z wszystkich tabel dla użytkownika asl24
  7. odbierz prawo tworzenia tabel użytkownikowi asl24 poprzez modyfikację tabeli (nie GRANT)
 • Zajęcia 10
  Konfiguracja PostgreSQL:
  1. Instalacja PostgreSQL
  Przydatne linki:
  1. Opcje i parametry konfiguracyjne serwera
  2. Logi Postgres
  3. Uwierzytelnianie użytkowników
  4. Role i uprawnienia użytkowników
  5. Zarządzanie bazami
  Zadanie:
  1. dodaj użytkwonika asl24 w postgres z hasłem qwerty,
  2. dodaj użytkwonika asl24-pam w postgres i w systemie (adduser),
  3. utwórz bazę danych asl24
  4. przyznaj użytkownikowi asl24 dostęp do bazy asl24 z adresu lokalnego (127.0.0.1)
  5. przyznaj użytkownikowi asl24-pam dostęp do bazy asl24 z dowonlego adresu oraz poprzez unix socket oraz ustaw uwierzytelnianie hasłem takim jak systemowe (ustawienia w PAM)
  6. przyznaj prawa tworzenia, modyfikacji i usuwania danych dla użytkwonika asl24 w bazie asl24 dla przykładowej tabeli o nazwie test
  7. przyznaj prawa tworzenia tabel w bazie asl24 dla użytkownika asl24
 • Zajęcia 11 (15.05.2012)
  Konfiguracja usług SMTP, POP3 i IMAP.
  1. Postfix
  2. Dovecot
  Zadanie:
  1. Dodaj dwa wpisy MX dla Twojej domeny, ten o niższym priorytecie niech wskazuje na Twój numer IP, a o wyższym niech wskazuje na numer IP kolegi
  2. Ustaw pliki konfiguracyjne tak by serwer obsługiwał pocztę dla Twojej domeny oraz pośredniczył w doręczaniu poczty dla serwera kolegi
  3. Skonfiguruj outlook lub thunderbird tak by korzystały z Twojego serwera IMAP i SMTP
  4. W serwerze SMTP ma być domyślne odbieranie każdej poczty dla Twojej domeny oraz przekazywanie całej poczty pod warunkiem uwierzytelnienia
  5. Sprawdź czy Twój serwer dostarcza całą pocztę i umożliwia jej odbieranie
  Przyadatne w sprawdzaniu błędów:
  1. /var/log/mail*
  2. /var/log/dovecot*
  Zadanie do domu:
  • W związku z zablokowanym portem wejściowym 25 dla sieci UAM, administratorzy WMI ustawili dla studentó ASL na serwerze msg.wmi.amu.edu.pl relay dla domen s.asl24.pl.
  • Ustaw z największym priorytetem rekord MX na powyższy serwer (tzn. msg.wmi.amu.edu.pl będzie brany pod uwagę jako ostatni).
  • Ustaw żeby Twój serwer SMTP nasłuchiwał na dodatkowym porcie (oprócz 25). W ten sposób Twój MUA (Outlook, Thunderbird, inne) będzie mógł się łączyć z Twoim MTA w celu wysyłania poczty. Twój MTA będzie odbierał pocztę otrzymując ją od msg.wmi.amu.edu.pl.
  • Sprawdź czy Twój serwer odbiera pocztę z innych domen (np. uniwersyteckiej, lub gmail) i czy umożliwia Tobie wysyłanie (inny port niż 25).
 • Zajęcia 12 (22.05.2012)
  System Firewall - sprawdzanie działania.
  1. Iptables
  Uwagi:
  • testujmy rozwiązania na postawionych na początku zajęć trzech maszynach wirtualnych
  • praca z regułami firewall może spowodować utratę komunikacji z serwerem
  • w jaki sposób można diagnozować połączenia sieciowe zostało omówione na początku zajęć
  Zadanie:
  1. ustaw przeciwdziałanie spoofingowi.
   Tzn. odrzucanie pakietów przychodzących na interfejs sieciowy niezaadresowanych do tego interfejsu (dla wszystkich adresów i interfejsów, włącznie z lo i 127.0.0.1
  2. ustaw wejście na serwerze SG na TCP:mysql tylko dla serwera SW1,
  3. Ustaw translację adresów IP dla adresów z sieci lokalnej (SG ma działać jak ruter z maskowaniem adresów z sieci wewnętrznej na adres sieci zewnętrznej),
  4. przekaż połączenie przychodzące do SG na port 80 do SW na port 80
  5. sprawdź jak działa -m quota i -m time (man iptables)
  6. ustaw regułę uniemożliwiającą użytkownikom postgres i mysql nawiązywanie połączeń do Internetu
 • Zajęcia 13 (29.05.2012)
  Synchronizacja czasu, ustawienia kopii zapasowych, konfiguracja syslog.
 • Zajęcia 14 (05.06.2012)
  Zbieranie statystyk w systemie Linuks - impelementacja.
 • Zajęcia 15 (14.06.2012, 16:30-21:00)
  zaliczenie,wpisy.
 • Zajęcia 15 (19.06.2012, 15:30-21:00)
  zaliczenie,wpisy.

Referaty (* - oznacza, że temat jest zajęty)

Łatwe:
 1. (*) NTP - synchronizacja czasu (serwer, klient), dokumentacja, prezentacja, zadania
 2. (*) Demon Cron, dokumentacja, zadania
 3. Demon AT
 4. (*) Serwer FTP, dokumentacja, prezentacja, zadania
 5. (*) Serwer IRC, dokumentacja, prezentacja, zadania, implementacja, przyklad_konfig_HUB.txt,
 6. Budowa wiadomości SMTP
Średnie:
 1. Demon ACPI
 2. Kopie zapasowe - Bacula
 3. Kopie zapasowe - Amanda
 4. Kopie zapasowe - Rsync+ssh
 5. (*) Zbieranie logów - rsyslog (lokalne i usługa sieciowa, kernel log, user log), dokumentacja, prezentacja, zadania
 6. Zbieranie logów - syslog-ng (lokalne i usługa sieciowa, kernel log, user log)
 7. (*) Bootloader Lilo
 8. (*) Bootloader Grub, dokumentacja, prezentacja, zadania, etc-default-grub, etc-grub.d-00_header, etc-grub.d-40_custom,
 9. Zbieranie statystyk Cacti
 10. Monitoring sieci Nagios, dokumentacja, zadania
 11. (*) Serwer DHCP
 12. (*) Duplikacja i replikacja mysql, dokumentacja, zadania
 13. (*) Duplikacja i replikacja postgres, dokumentacja, prezentacja
 14. Linux Virtual Serwer
Trudne:
 1. Zbieranie statystyk NTOP
 2. (*) Serwer SVN, zadania, prezentacja i dokumentacja
 3. Wersjonowanie konfiguracji (współpraca z grupą SVN)
 4. Serwer X-Window
 5. (*) Serwer SMB, dokumentacja, zadania, prezentacja
 6. Filtry antyspamowe w postfix
 7. (*) Puppet, zadania i dokumentacja
 8. NIDS - Snort