Instalacja

apt-get install ntp

Konfiguracja

Opcje konfiguracji w /etc/ntp.conf

# ścieżka do logów, jeśli nie jest podana logi trafiają do logu systemowego
logfile /var/log/ntp.log

# adresy serwerĂłw, z ktĂłrych pobierany jest czas
server 0.debian.pool.ntp.org iburst
server 1.debian.pool.ntp.org iburst
server 2.debian.pool.ntp.org iburst
server 3.debian.pool.ntp.org iburst

# poniższe dwie linie dodają lokalny zegar jako źródło synchronizacji czasu
# oraz ustawiają mu odpowiednio niski priorytet. Na wypadek problemów z siecią
server 127.0.0.1
fudge 127.0.0.1 stratum 12

# domyślnie uprawnienia, można tylko sprawdzać czas
restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

# uprawnienia dla serwerów w podsieci, mogą sprawdzać czas i odpytywać o niektóre opcje
restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap nopeer

# lokalny użytkownik może swobodniej odpytywać stan serwera
restrict 127.0.0.1

Odpytywanie o stan serwera.

> ntpq -p 0.debian.pool.ntp.org

   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
oPPS(0)     .ATOM.      0 l  12  16 377  0.000  0.001  0.000
+DUMBCLOCK(1)  .dumb.      0 l  30  64 377  0.000  1.071  0.573
+tempus1.gum.gov .PPS.      1 u  36  64 377  7.393  -0.517  0.562
+ntp1.tp.pl   .ATOM.      1 u  37  64 377  7.507  -0.425  0.466
 LOCAL(0)    LOCAL(0)    10 l  47  64 377  0.000  0.000  0.000

Zadanie

 1. Ustawić serwwer ntp na serwerze
 2. Podłączyć dwóch klientów do serwera w sieci lokalnej
 3. Zmienić uprawnienia komputerów-klientów tak, że pierwszy może tylko pobierać czas, a drugi pobierać czas i odpytywać o stan serwera