Zajęcia DNS:

Cel:
  1. Host "server" działa jako serwer DNS dla wszystkich maszyn w sieci.
  2. Host "server" działa jako master dla domeny asl.local
  3. Host "client1" działa jako master dla strefy pracownicy.asl.local
  4. Host "server" działa jako master dla strefy revDNS 241.168.192 (lub innej przydzielonej przez VMWare Player)
  5. Host "server" działa jako slave dla strefy pracownicy.asl.local
Jak testować (z każdej maszyny wykonać pomyślnie):
  1. dnstracer|ping asl.local
  2. dnstracer|ping asl131.asl.local (lub inna nazwa zamiast asl131)
  3. dnstracer|ping pracownicy.asl.local
  4. dnstracer|ping test.pracownicy.asl.local
Konfiguracja maszyny Server:
plik named.conf na server
db.192.168.241
db.asl.local
named.conf.myzones
plik interfaces server
plik resolv.conf server

Konfiguracja maszyny Client1:
plik named.conf na client1
named.conf.myzones.client1
db.pracownicy.asl.local
plik interfaces client1
plik resolv.conf client1

Konfiguracja maszyny Client2:
plik interfaces client2
plik resolv.conf client2