Zarzadzanie pakietami

 1. Pakiet .deb

 2. Pakiet to zestaw spakowanych plików w odpowiedniej strukturze katalogów wraz z plikami dodatkowymi (katalog DEBIAN z plikami kontrolnymi):
  • ./DEBIAN/control - informacje o pakiecie
  • ./DEBIAN/conffiles - pliki konfiguracyjne pakietu
  • ./DEBIAN/preinst - skrypt instalacyjny wykonywany przed
  • ./DEBIAN/postinst - skrypt instalacyjny wykonywany po
  • ./DEBIAN/pretrm - skryp deinstalacyjny wykonywany przed
  • ./DEBIAN/postrm - skryp deinstalacyjny wykonywany po
  • ./DEBIAN/md5sums - wartosci md5sum plików
 3. APT (ang. Advanced Packaging Tool)

 4. APT jest systemem zarządzania oprogramowaniem w postaci pakietów .deb. Jego zadania:
  • instalacja
  • utrzymanie zależnoście
  • usuwanie
  • aktualizacja
  • konfiguracja
  • synchronizacja repozytoriow
  • sprawdzanie poprawnosce
  • tworzenie pakietu
 5. Wersje debiana

 6. Podział ze względu na wiek:
  • Stabilna - squeeze.
  • Jest to zarazem najnowsza edycja oficjalna dystrybucji Debiana. Zawiera stabilne i dobrze przetestowane oprogramowanie, modyfikowane tylko przy poprawianiu poważnych błędów związanych z bezpieczeństwem lub uniemożliwiających w ogóle jego używanie.
  • Testowa - wheezy.
  • Ta edycja zawiera pakiety przeznaczone do następnej dystrybucji stabilnej. Pakiet musi spełniać pewne ścisłe warunki, aby mógł dostać się z dystrybucji niestabilnej (patrz niżej) do testowej (opóźnienia z bezpieczeństwem).
  • Niestabilna - sid.
  • Ta edycja zawiera najnowsze pakiety Debiana. Nie ma wsparcia od strony grupy bezpieczeństwa. Pakiety w dystrybucji niestabilnej są najmniej przetestowane i mogą zawierać problemy poważne do tego stopnia, że mogą naruszyć stabilność całego systemu. Niedoświadczeni użytkownicy nie powinni decydować się na używanie tej dystrybucji.
  Podział ze względu na licencje:
  • Main - główne
  • Pakiety są wolne, zgodnie z Wytycznymi Debiana dotyczącymi Wolnego Oprogramowania. Pozwala to na swobodne użycie i redystrybucję pakietów oraz ich pełnego kodu źródłowego.
  • Contrib - dodatkowe
  • Pakiety z tego działu są udostępnione jako wolne przez posiadacza praw autorskich, ale wymagają innych programów, które nie są wolne.
  • Non-Free - nie wolne
  • Licencja pakietów z tego działu nie pozwala na swobodne używanie lub redystrybucję.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  root@asl244:~# apt-get upgrade
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  The following packages will be upgraded:
   acpid apache2 apache2-mpm-prefork apache2-prefork-dev apache2-utils
   apache2.2-bin apache2.2-common apt apt-listchanges apt-utils aptitude at
   base-files bind9 bind9-doc bind9-host bind9utils bzip2 ca-certificates dbus
   debian-archive-keyring dnsutils dpkg dpkg-dev e2fslibs e2fsprogs file
   firmware-linux-free gnupg gpgv grub-common grub-pc gzip host initscripts
   isc-dhcp-client isc-dhcp-common keepalived klibc-utils krb5-multidev
   libapache2-mod-php5 libapr1 libapr1-dev libbind9-60 libbz2-1.0 libc-bin
   libc-dev-bin libc6 libc6-dev libc6-i686 libdbus-1-3 libdns69 libdpkg-perl
   libexpat1 libexpat1-dev libfreetype6 libgc1c2 libgnutls26 libgssapi-krb5-2
   libgssrpc4 libisc62 libisccc60 libisccfg62 libk5crypto3 libkadm5clnt-mit7
   libkadm5srv-mit7 libkdb5-4 libklibc libkrb5-3 libkrb5-dev libkrb5support0
   libldap-2.4-2 libldap2-dev liblwres60 libmagic1 libmysqlclient-dev
   libmysqlclient16 libpam-doc libpam-modules libpam-runtime libpam0g
   libpcap0.8 libpng12-0 libpq-dev libpq5 libruby1.8 libss2 libssl-dev
   libssl0.9.8 libtasn1-3 libxi6 libxml2 links linux-base
   linux-image-2.6.32-5-686 linux-image-2.6.32-5-vserver-686 linux-libc-dev
   linux-source-2.6.32 locales lockfile-progs module-init-tools mutt
   mysql-client-5.1 mysql-common mysql-server mysql-server-5.1
   mysql-server-core-5.1 nfs-common openssh-client openssh-server openssl perl
   perl-base perl-modules php5 php5-cli php5-common php5-pgsql postfix
   postgresql postgresql-8.4 postgresql-client-8.4 postgresql-client-common
   postgresql-common procps python python-apt python-apt-common python-minimal
   ruby1.8 ssh sysv-rc sysvinit sysvinit-utils tzdata update-inetd usbutils
  137 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  Need to get 231 MB of archives.
  After this operation, 2,273 kB of additional disk space will be used.
  					   Do you want to continue [Y/n]?
  Get:1 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main base-files i386 6.0squeeze7 [74.4 kB]
  Get:2 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main linux-libc-dev i386 2.6.32-48squeeze1 [854 kB]
  Get:3 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libc-bin i386 2.11.3-4 [709 kB]
  Get:4 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main perl-modules all 5.10.1-17squeeze6 [3,482 kB]
  Get:5 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libc6 i386 2.11.3-4 [3,884 kB]
  Get:6 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libc6-i686 i386 2.11.3-4 [1,206 kB]
  Get:7 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libc-dev-bin i386 2.11.3-4 [203 kB]
  Get:8 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libc6-dev i386 2.11.3-4 [4,800 kB]
  Get:9 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main perl i386 5.10.1-17squeeze6 [3,780 kB]
  Get:10 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main grub-pc i386 1.98+20100804-14+squeeze1 [1,024 kB]
  Get:11 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libfreetype6 i386 2.4.2-2.1+squeeze4 [361 kB]
  Get:12 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main grub-common i386 1.98+20100804-14+squeeze1 [1,777 kB]
  Get:13 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main perl-base i386 5.10.1-17squeeze6 [982 kB]
  Get:14 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main dpkg i386 1.15.8.13 [2,339 kB]
  Get:15 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main e2fslibs i386 1.41.12-4stable1 [140 kB]
  Get:16 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main linux-base all 2.6.32-48squeeze1 [183 kB]
  Get:17 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main linux-image-2.6.32-5-686 i386 2.6.32-48squeeze1 [27.7 MB]
  Get:18 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main e2fsprogs i386 1.41.12-4stable1 [804 kB]
  Get:19 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main gzip i386 1.3.12-9+squeeze1 [102 kB]
  Get:20 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main bzip2 i386 1.0.5-6+squeeze1 [47.4 kB]
  Get:21 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libbz2-1.0 i386 1.0.5-6+squeeze1 [45.3 kB]
  Get:22 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main sysvinit i386 2.88dsf-13.1+squeeze1 [115 kB]
  Get:23 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main sysvinit-utils i386 2.88dsf-13.1+squeeze1 [117 kB]
  Get:24 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libpam-modules i386 1.1.1-6.1+squeeze1 [349 kB]
  Get:25 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main module-init-tools i386 3.12-2+b1 [104 kB]
  Get:26 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main gpgv i386 1.4.10-4+squeeze1 [202 kB]
  Get:27 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main gnupg i386 1.4.10-4+squeeze1 [2,091 kB]
  Get:28 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main debian-archive-keyring all 2010.08.28+squeeze1 [26.2 kB]
  Get:29 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main apt i386 0.8.10.3+squeeze1 [2,171 kB]
  Get:30 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main sysv-rc all 2.88dsf-13.1+squeeze1 [73.9 kB]
  Get:31 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main initscripts i386 2.88dsf-13.1+squeeze1 [71.1 kB]
  Get:32 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libpam-runtime all 1.1.1-6.1+squeeze1 [225 kB]
  Get:33 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libpam0g i386 1.1.1-6.1+squeeze1 [115 kB]
  Get:34 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libss2 i386 1.41.12-4stable1 [53.8 kB]
  21% [17 linux-image-2.6.32-5-686 18.0 MB/27.7 MB 64%]    1,926 kB/s 1min 33s^Get:35 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main tzdata all 2012g-0squeeze1 [642 kB]
  Get:36 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main apt-utils i386 0.8.10.3+squeeze1 [270 kB]
  Get:37 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main aptitude i386 0.6.3-3.2+squeeze1 [3,808 kB]
  Get:38 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main isc-dhcp-client i386 4.1.1-P1-15+squeeze8 [255 kB]
  Get:39 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main isc-dhcp-common i386 4.1.1-P1-15+squeeze8 [316 kB]
  iGet:40 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libssl-dev i386 0.9.8o-4squeeze14 [2,163 kB]
  Get:41 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libssl0.9.8 i386 0.9.8o-4squeeze14 [3,088 kB]
  Get:42 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main procps i386 1:3.2.8-9squeeze1 [232 kB]
  Get:43 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main linux-image-2.6.32-5-vserver-686 i386 2.6.32-48squeeze1 [27.8 MB]
  Get:44 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main python-apt-common all 0.7.100.1+squeeze1 [82.1 kB]
  Get:45 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main python-apt i386 0.7.100.1+squeeze1 [293 kB]
  Get:46 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main python all 2.6.6-3+squeeze7 [169 kB]
  Get:47 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main python-minimal all 2.6.6-3+squeeze7 [33.8 kB]
  Get:48 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main apt-listchanges all 2.85.7+squeeze1 [84.9 kB]
  Get:49 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main at i386 3.1.12-1+squeeze1 [47.4 kB]
  Get:50 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libkrb5-dev i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [37.6 kB]
  Get:51 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main krb5-multidev i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [105 kB]
  Get:52 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libk5crypto3 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [98.6 kB]
  Get:53 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libgssapi-krb5-2 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [123 kB]
  Get:54 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libkrb5-3 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [357 kB]
  Get:55 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libkrb5support0 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [44.4 kB]
  Get:56 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libgssrpc4 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [77.8 kB]
  Get:57 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libkdb5-4 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [61.5 kB]
  Get:58 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libkadm5srv-mit7 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [74.9 kB]
  Get:59 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libkadm5clnt-mit7 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze6 [61.5 kB]
  Get:60 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libxml2 i386 2.7.8.dfsg-2+squeeze6 [829 kB]
  Get:61 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main bind9 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [339 kB]
  Get:62 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main bind9-host i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [67.4 kB]
  Get:63 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main dnsutils i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [154 kB]
  Get:64 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libisc62 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [162 kB]
  Get:65 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libisccc60 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [31.4 kB]
  Get:66 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libisccfg62 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [50.7 kB]
  Get:67 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main liblwres60 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [50.4 kB]
  Get:68 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main host all 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [18.2 kB]
  Get:69 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libdns69 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [670 kB]
  Get:70 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libldap2-dev i386 2.4.23-7.3 [927 kB]
  Get:71 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-common all 5.1.66-0+squeeze1 [77.9 kB]
  Get:72 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libtasn1-3 i386 2.7-1+squeeze+1 [61.6 kB]
  Get:73 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server all 5.1.66-0+squeeze1 [71.8 kB]
  Get:74 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libmysqlclient-dev i386 5.1.66-0+squeeze1 [3,097 kB]
  Get:75 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libgnutls26 i386 2.8.6-1+squeeze2 [526 kB]
  Get:76 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libldap-2.4-2 i386 2.4.23-7.3 [197 kB]
  Get:77 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main bind9utils i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [116 kB]
  Get:78 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libbind9-60 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [38.7 kB]
  Get:79 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libmysqlclient16 i386 5.1.66-0+squeeze1 [1,930 kB]
  Get:80 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main file i386 5.04-5+squeeze2 [49.5 kB]
  Get:81 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libmagic1 i386 5.04-5+squeeze2 [235 kB]
  Get:82 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-client-5.1 i386 5.1.66-0+squeeze1 [9,609 kB]
  Get:83 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libgc1c2 i386 1:6.8-2 [124 kB]
  Get:84 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main locales all 2.11.3-4 [4,761 kB]
  Get:85 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main mutt i386 1.5.20-9+squeeze2 [2,033 kB]
  Get:86 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main nfs-common i386 1:1.2.2-4squeeze2 [228 kB]
  Get:87 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main openssh-server i386 1:5.5p1-6+squeeze3 [298 kB]
  Get:88 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main openssh-client i386 1:5.5p1-6+squeeze3 [882 kB]
  Get:89 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main acpid i386 1:2.0.7-1squeeze4 [49.8 kB]
  Get:90 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main openssl i386 0.9.8o-4squeeze14 [1,050 kB]
  Get:91 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libapr1-dev i386 1.4.2-6+squeeze4 [1,029 kB]
  Get:92 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libapr1 i386 1.4.2-6+squeeze4 [86.3 kB]
  Get:93 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main bind9-doc all 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze9 [343 kB]
  Get:94 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main ca-certificates all 20090814+nmu3squeeze1 [146 kB]
  Get:95 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server-5.1 i386 5.1.66-0+squeeze1 [6,540 kB]
  Get:96 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libdbus-1-3 i386 1.2.24-4+squeeze2 [131 kB]
  Get:97 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libexpat1-dev i386 2.0.1-7+squeeze1 [215 kB]
  Get:98 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libexpat1 i386 2.0.1-7+squeeze1 [139 kB]
  Get:99 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main dbus i386 1.2.24-4+squeeze2 [214 kB]
  Get:100 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main dpkg-dev all 1.15.8.13 [813 kB]
  Get:101 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libdpkg-perl all 1.15.8.13 [695 kB]
  Get:102 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main klibc-utils i386 1.5.20-1+squeeze1 [159 kB]
  Get:103 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libklibc i386 1.5.20-1+squeeze1 [51.3 kB]
  Get:104 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server-core-5.1 i386 5.1.66-0+squeeze1 [3,952 kB]
  Get:105 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libpam-doc all 1.1.1-6.1+squeeze1 [318 kB]
  Get:106 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libpcap0.8 i386 1.1.1-2+squeeze1 [125 kB]
  Get:107 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libpng12-0 i386 1.2.44-1+squeeze4 [176 kB]
  Get:108 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main apache2-prefork-dev i386 2.2.16-6+squeeze11 [137 kB]
  Get:109 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main apache2 i386 2.2.16-6+squeeze11 [1,394 B]
  Get:110 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main apache2-mpm-prefork i386 2.2.16-6+squeeze11 [2,292 B]
  Get:111 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main apache2.2-common i386 2.2.16-6+squeeze11 [309 kB]
  Get:112 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main apache2.2-bin i386 2.2.16-6+squeeze11 [1,355 kB]
  Get:113 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main ruby1.8 i386 1.8.7.302-2squeeze1 [310 kB]
  Get:114 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libruby1.8 i386 1.8.7.302-2squeeze1 [1,965 kB]
  Get:115 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main apache2-utils i386 2.2.16-6+squeeze11 [166 kB]
  Get:116 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main firmware-linux-free all 2.6.32-48squeeze1 [161 kB]
  Get:117 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main php5-cli i386 5.3.3-7+squeeze15 [2,859 kB]
  Get:118 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libxi6 i386 2:1.3-7 [54.4 kB]
  Get:119 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main links i386 2.3~pre1-1+squeeze1 [512 kB]
  Get:120 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main lockfile-progs i386 0.1.15+squeeze1 [10.0 kB]
  Get:121 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libpq-dev i386 8.4.16-0squeeze1 [243 kB]
  Get:122 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libpq5 i386 8.4.16-0squeeze1 [165 kB]
  Get:123 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main php5-pgsql i386 5.3.3-7+squeeze15 [54.4 kB]
  Get:124 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libapache2-mod-php5 i386 5.3.3-7+squeeze15 [2,890 kB]
  Get:125 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main postgresql-client-common all 113+squeeze1 [55.2 kB]
  Get:126 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main postgresql-common all 113+squeeze1 [126 kB]
  Get:127 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main php5-common i386 5.3.3-7+squeeze15 [548 kB]
  Get:128 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main update-inetd all 4.38+nmu1+squeeze1 [20.6 kB]
  Get:129 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main linux-source-2.6.32 all 2.6.32-48squeeze1 [65.4 MB]
  Get:130 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main usbutils i386 0.87-5squeeze1 [203 kB]
  Get:131 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main keepalived i386 1:1.1.20-1+squeeze1 [129 kB]
  Get:132 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main postfix i386 2.7.1-1+squeeze1 [1,328 kB]
  Get:133 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main ssh all 1:5.5p1-6+squeeze3 [1,248 B]
  Get:134 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main php5 all 5.3.3-7+squeeze15 [1,058 B]
  Get:135 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main postgresql-client-8.4 i386 8.4.16-0squeeze1 [1,559 kB]
  Get:136 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main postgresql-8.4 i386 8.4.16-0squeeze1 [5,620 kB]
  Get:137 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main postgresql all 8.4.16-0squeeze1 [32.0 kB]
  Fetched 231 MB in 1min 46s (2,175 kB/s)
  Reading changelogs... Done
  php5 (5.3.3-7+squeeze5) squeeze-security; urgency=high
  
   * The following new directives were added as part of security fixes:
    - max_input_vars - specifies how many GET/POST/COOKIE input variables
    may be accepted. Default value is set to 1000.
   - xsl.security_prefs - define forbidden operations within XSLT
   stylesheets. Write operations are now disabled by default.
   
   -- Ondřej Surý  Mon, 23 Jan 2012 12:22:26 +0100
  
   * php5 (5.3.3-7+squeeze4) squeeze-security; urgency=low
   
   * Updated blowfish crypt() algorithm fixes the 8-bit character handling
   vulnerability (CVE-2011-2483) and adds more self-tests. Unfortunately
   this change is incompatible with some old (wrong) generated hashes for
   passwords containing 8-bit characters. Therefore the new salt prefix
   '$2x$' was introduced which can be used as a replacement for '$2a$'
   salt prefix in the password database in case the incompatibility is
   found.
   
   -- Ondřej Surý  Mon, 04 Jul 2011 10:31:16 +0200
   *
   *                         (
  	 *
  
  					   
  root@asl244:~# apt-get update
  Get:1 http://ftp.man.poznan.pl squeeze Release.gpg [1,672 B]
  Ign http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main Translation-en
  Ign http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main Translation-en_US
  Ign http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/non-free Translation-en
  Ign http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/non-free Translation-en_US
  Get:2 http://ftp.man.poznan.pl squeeze-updates Release.gpg [836 B]
  Ign http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze-updates/main Translation-en
  Ign http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze-updates/main Translation-en_US
  Hit http://ftp.man.poznan.pl squeeze Release
  Hit http://ftp.man.poznan.pl squeeze-updates Release
  Hit http://ftp.man.poznan.pl squeeze/main Sources
  Hit http://ftp.man.poznan.pl squeeze/main i386 Packages
  Hit http://ftp.man.poznan.pl squeeze/non-free i386 Packages
  Hit http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg
  Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
  Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en_US
  Hit http://ftp.man.poznan.pl squeeze-updates/main Sources/DiffIndex
  Hit http://security.debian.org squeeze/updates Release
  Hit http://security.debian.org squeeze/updates/main Sources
  Hit http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages
  Hit http://ftp.man.poznan.pl squeeze-updates/main i386 Packages/DiffIndex
  Hit http://ftp.man.poznan.pl squeeze-updates/main i386 Packages
  Fetched 2,508 B in 1s (1,778 B/s)
  Reading package lists... Done
  root@asl244:~#
  
  root@asl244:/usr/src/netris-0.52# ./Configure
  Checking for libraries
  Checking for on_exit()
  Checking for sigprocmask()
  Checking for getopt.h
  Checking for memory.h
  Creating Makefile
  Creating config.h
  Running 'make depend'
  Checking dependencies
  curses.c:25:20: error: curses.h: No such file or directory
  
  Now do a 'make'
  
  root@asl244:/usr/src/netris-0.52#
  
  
  root@asl244:/usr/src/netris-0.52# apt-get install libncurses5-dev
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  The following packages were automatically installed and are no longer required:
   libsensors4 libhx509-5-heimdal libsnmp15 cyrus-common-2.2 libgssapi2-heimdal
   libfam0 libheimntlm0-heimdal expect courier-base lm-sensors
   libroken18-heimdal fancontrol courier-authlib-userdb courier-authlib
   libkrb5-26-heimdal tcl8.5 libperl5.10 libsnmp-base libzephyr4
   libwind0-heimdal libasn1-8-heimdal courier-authdaemon
  Use 'apt-get autoremove' to remove them.
  The following NEW packages will be installed:
   libncurses5-dev
  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 110 not upgraded.
  Need to get 1,597 kB of archives.
  After this operation, 6,685 kB of additional disk space will be used.
  Get:1 http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ squeeze/main libncurses5-dev i386 5.7+20100313-5 [1,597 kB]
  Fetched 1,597 kB in 1s (1,052 kB/s)
  Selecting previously deselected package libncurses5-dev.
  (Reading database ... 39759 files and directories currently installed.)
  Unpacking libncurses5-dev (from .../libncurses5-dev_5.7+20100313-5_i386.deb) ...
  Processing triggers for man-db ...
  Setting up libncurses5-dev (5.7+20100313-5) ...
  root@asl244:/usr/src/netris-0.52#
  
  root@asl244:/usr/src/netris-0.52# ./Configure
  Checking for libraries
  Checking for on_exit()
  Checking for sigprocmask()
  Checking for getopt.h
  Checking for memory.h
  Creating Makefile
  Creating config.h
  Running 'make depend'
  Checking dependencies
  
  Now do a 'make'
  
  root@asl244:/usr/src/netris-0.52#
  
  
  root@asl244:/usr/src/netris-0.52# make
  gcc -g -O -c game.c
  gcc -g -O -c curses.c
  curses.c: In function ‘RefreshScreen’:
  curses.c:322: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strftime’
  curses.c:322: warning: passing argument 4 of ‘strftime’ makes pointer from integer without a cast
  curses.c:322: note: expected ‘const void *’ but argument is of type ‘int’
  gcc -g -O -c shapes.c
  gcc -g -O -c board.c
  gcc -g -O -c util.c
  util.c:263: warning: function definition has qualified void return type
  util.c:269: warning: function definition has qualified void return type
  gcc -g -O -c inet.c
  gcc -g -O -c robot.c
  gcc -g -O -c version.c
  gcc -o netris game.o curses.o shapes.o board.o util.o inet.o robot.o version.o -lncurses -lnsl -ltermcap
  gcc -g -O -c sr.c
  gcc -o sr sr.o -lncurses -lnsl -ltermcap
  root@asl244:/usr/src/netris-0.52#