Rozproszone systemy operacyjne

Termin zajęć:
 • wykład - środa, 15:30, A2-24
 • ćwiczenia - poniedziałek, 17:15, A2-22-23
Rodzaj zajęć:
 • wykład - 30h,
 • ćwiczenia - 30h.
Warunek zaliczenia ćwiczeń:
 • Obecności - maksymalnie 3 niebecności w semestrze.
 • Co najmniej 50% punktów.
Warunek zaliczenia wykładu:
 • Co najmniej 50% punktów.
Ocena ćwiczenia:
 • Projekty - 75%
 • Obecności - 25%
Ocena wykład:
 • Obecności - 20%
 • Referat - 20%
 • Egzamin - 60%
 • (w przypadku zaliczenia na Referatu i Obecności na poziomie co najmniej 75% - możliwość przepisania wyniku z Zaliczenia)
Dziedziny projektu:
 • rozpraszanie serwisów - Linux
 • Aplikacja Cloud
Referat:
 • Referat wygłosi 3 osobowa grupa
 • Referat powinien składać się z 3 części:
  • prezentacja zagadnienia - 30 minut
  • dokumentacja zagadnienia
  • przykładowa implementacja i zadania ćwiczeniowe dla zagadanienia
 • Termin przygotowania wszystkich części - tydzień przed wygłoszeniem.
 • Termin przygotowania wszystkich części - tydzień przed wygłoszeniem.
Projekt 1:
 • Skonfigurować klaster serwisów WWW działających w trybie Active-Passive
 • Ustawić demon keepalived tak by wykrywał automatycznie nieobecność jednego węzła w sieci
 • Stworzyć stronę utrzymującą sesję zapewnioną przez php
 • Zaimplemenetować własny mechanizm utrzymania sesji w bazie danych
 • Stworzyć replikację bazy danych
 • Zaprezentować działanie z symulowaniem awarii różnych elementów klastra
Projekt 2:
 • napisać aplikację według specuyfikacji opisanej na zajęciach
 • projekt można przygotowywać w grupach 2 osobowych (obie osoby muszą podzielić się w miarę równo zadaniami)

Plan wykładu

 • Wykład 1 (*)
  Wprowadzenie (wykład skrócony ze względu na zmianę laboratoriów).
 • Wykład 2 (*)
  Podstawowe metody rozpraszania - wprowadzenie do Rozprosoznych Systemów Operacyjnych.
 • Wykład 3 (*)
  Podstawowe metody rozpraszania - II (Linux Virtaul Server).
 • Wykład 4 (*)
  Protokół VRRP. Przypomnienie zagadanień przed sprawdzianem.
 • Wykład 5 (*)
  Zaliczenia projektów.
 • Wykład 6 (*)
  Systemy cloud.
 • Wykład 7 (*) (18.04.2012)
  Windows Azure.
 • Wykład 8 (*) (25.04.2012)
  Wykład nie odbędzie się - przeznaczony na instalajcę środowisk wirtualnych i aplikacji deweloperskich.
 • Wykład 9 (*) (09.05.2012)
  Dzień sportu - piknik.
 • Wykład 10 (*) (16.05.2012)
  Rozproszone system plików.
 • Wykład 11 (*) (23.05.2012)
  Active Directory.
 • Wykład 12 (30.05.2012)
  Klastry obliczeniowe.
 • Wykład 13 (06.06.2012)
  Referaty studentów.
 • Wykład 14 (13.06.2012)
  Referaty studentów.
 • Wykład 15 (13.06.2012)
  Wykład dodatkowy.

Plan ćwiczeń

 • Zajęcia 2
  Instalacja maszyn wirtualnych.
 • Zainstaluj 3 maszyny wirtualne według slajdów. Nazwij maszyny: rso-srv1, rso-srv2, rso-srv3.
 • Zajęcia 3
  Konfiguracja LVS.
  Zadanie:
  • Zainstaluj klaster aplikacji WWW
  • Skonfiguruj serwer keepalived
 • Zajęcia 4
  Sesje w PHP.
  Instalacja MySQL.
  Mysql w PHP.
  Instalacja rozproszonego systemu WWW.
  Zadanie:
  • Napisz serwisy www w jezyku php, które będą utrzymywały sesję użytkownika:
   • w sposób zwykły - przez funkcję session_start() dostępną w języku PHP
   • w bazie danych - zaimplementuj funkcję startuj_sesje(), która utworzy sesję jeśli nie istnieje i zapisze w bazie odebrane od użytkownika dane w $_POST['login'] i $_POST['pass'], a jeśli sesja istnieje to ustawia zmienną $SESJA['user'] i $SESJA['haslo'] z ostatnio zapamiętanej sesji oraz dokona uwierzytelnienia.
  • Zainstaluj zaimplementowane serwisy www na maszynach SW1 i SW2
  • Przetestuj dzialanie serwisu - w jednym i drugim przypadku zakladajac ze jeden wezel sieci padl - symulacja (/etc/init.d/apache stop).
 • Zajęcia 5
  Konfiguracja Failover HA dla mysql.
  Ustawienie replikacji HA w mysql
  Zadanie:
  • ustaw replikacje master-slave dla dwoch serwerow
  • podziel w swojej aplikacji odczyty i zapisy tak by zapisy odwoływały się do serwera master, a odczyty były równoważone przez LVS
  • ustaw w demonie Keepalived automatyczne rozdzielanie zapytań odczytu na oba serwery
 • Zajęcia 6
  Konfiguracja VRRP.
 • Zajęcia 7
  Oddawanie projeku 1.

  Wymagania aplikacji:
  • Aplikacja ma obslugiwac logowanie (lista loginow i hasel moze byc stala)
  • (5pkt)
  • Aplikacja ma obslugiwac edytowanie informacji o profilu osoby która się zalogowała (Imie, Nazwisko, Adres, Miasto,NIP,PESEL) (5pkt)
  • Aplikacja działać niezależnie od serwera WWW(20pkt - sesja w BD)
  Wymagania klastra:
  • Aplikacja ma działać na dwóch serwerach www, do których połączenie będzie odbywało się przez serwer LVS (15pkt), który będzie posiadał skonfigurowaną usługę Keepalived(10pkt)
  • Każdy serwer www ma korzystać z połączenia z bazą danych do odczytu przez klaster (15pkt) skonfigurane przez Keepalived (10pkt)
  • Każdy serwer www ma korzystać z połączenia z bazą danych Master w zapytaniach zapisu, a w przypadku jego niedzaiłania informować o przerwie serwisowej
  Pytania dodatkowe prowadzącego - 20pkt.
 • Zajęcia 8 (16.04.2012)
  Instalacja maszyn wirtualnych i środowisk deweloperskich.
 • Zajęcia 9 (23.04.2012)
  Aplikacje działające w cloud.
 • Zajęcia 10 (07.05.2012)
  Aplikacje działające w cloud - Web Role. Testowanie aplikacji korzystających z Compute Emulatora i Storage Emulatora.
  Przydatne howto: Dla chętnych: Zadanie:
  • napisz usługę dla Windows Azure, która listuje dostępne pliki w kontenerze Azure Storage o nazwie podanej przez użytkownika
  • napisz usługę dla Windows Azure, która przechowuje i umożliwia modyfikację informacji o użytkownikach (imie, nazwisko, login, haslo, adres, data urodzenia, pesel)
  • napisz usługę dla Windows Azure, która uwierzytelnia użytkownika sprawdzając czy istnieje jego login i hasło w tabeli Azure Storage
 • Zajęcia 11 (14.05.2012)
  Aplikacje działające w cloud - Worker Role.
  • Sprawdzenie zadań z zajęć poprzednich
  Przydatne howto: Dla chętnych: Zadanie:
  • napisz usługę dla Windows Azure, która odbiera od użytkwnika plik z danymi wsadowymi (Web Role), a następnie przekaże te zadania do obliczenia przez aplikację działającą w tle(Worker Role). Każda będzie postaci 3 cyfry, znak "+", 3 cyfry, znak enter, np. "100 + 013\n" (Uwaga: celem jest przetwarzanie w tle, a nie analiza pliku wsadowego i wykonywanie obliczenia. Można zaproponować własne zadanie.),
 • Zajęcia 12 (21.05.2012)
  Omówienie specyfikacji projektów Napisz aplikację Web w Windows Azure, której celem jest tworzenie archiwum stron www:
  • Aplikacja ma obslugiwac zakładanie kont użytkowników oraz logowanie (10 pkt)
  • Aplikacja ma obslugiwac edytowanie informacji o profilu osoby która się zalogowała (Imie, Nazwisko, Adres, Miasto,NIP,PESEL) (10pkt)
  • Aplikacja ma działać niezależnie od ilości powołanych instancji (25pkt - sesja przechowana w Windows Azure)
  • Aplikacja ma przyjmować od zalogowanego użytkownika pliki z harmonogramem zadań do przetworzenia (25pkt - Worker).
   Kazdy plik zawiera linie postaci "A B C D E adres_http\n", gdzie A,B,C,D,E mają postać tak jak pierwsze pieć pozycji w pliku crontab (http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl5_crontab.htm), np. "5 0 * * * http://onet.pl" - oznaczające harmonogram tworzenia zrzutu strony http://onet.pl codziennie 5 minut po północy.
  • Aplikacja umożliwi przeglądanie archiwum zrzuconych stron w postaci plików html(25pkt)
  • W przypadku braku zmiany strony WWW nie przechowujemy jej w archiwum, a zapisujemy odnośnik(5pkt)
  • Zapisywanie obrazków, css i filmów (5 pkt)
  • Prezentacja wyników w postaci czytelnej dla przeglądarki (10pkt)
 • Zajęcia 13 (28.05.2012)
  Analizy projektów.
 • Zajęcia 14 (04.06.2012 - przeniesione na 12.06.2012!!!, godzina 8:30-12:30)
  Zaliczenie projektu nr 2.
 • Zajęcia 15 (12.06.2012)
  Wypisywanie ocen.

Tematy referatów:

OS:

 • budowa i działanie systemu Amoeba (2 osobowe)
 • budowa i działanie OpenSSI (3 osobowy) (nie SSL :]) (zajęty)
 • Rocks Cluster Distribution (2 osobowy) (zajęty)
 • Red Hat Enterprise Linux AS (2 osobowy) (zajęty)

Rozproszone systemy plików:

 • Coda File System (3 osobowy)
 • Big Table (3 osobowy) (zajęty)
 • Google File System (3 osobowy) (zajęty)
 • Andrew File System (3 osobowy)
 • Microsoft DFS (3 osobowy)

Grid:

 • Globus Toolkit (3 osobowy) (zajęty)

Cloud:

 • Amazon Elastic Compute Cloud (3 osobowy) (zajęty)
 • Amazon Simple Storage Service (3 osobowy) (zajęty)

Usługi katalogowe:

 • Network Information Service (3 osobowy)
 • Windows Active Directory (3 osobowy) (uwaga - można podzielić na kilka tematów mniejszych)