Połączenie do bazy:
<?PHP
	$polaczenie=mysql_connect("localhost","kalkos","mojehaslo");
	$baza=mysql_select_db("baza1");
	$err   = mysql_error();
	if( $err != "" )
	{
		echo "error=$err";
		exit(0);
	}
?>
Wysłanie zapytania tworzącego tabelę testowa do bazy baza1:
<?PHP
	$polaczenie=mysql_connect("localhost","kalkos","mojehaslo");
	$baza=mysql_select_db("baza1");
	$zapytanie=mysql_query("Create table testowa (id int, imie varchar(20),nazwisko varchar(20), login varchar(10), pass varchar(10));");
	$err   = mysql_error();
	if( $err != "" )
	{
		echo "error=$err"; 
		exit(0);
	}
?>
Dodanie rekordow w tabeli testowa w bazie baza1:
<?PHP
	$polaczenie=mysql_connect("localhost","kalkos","mojehaslo");
	$baza=mysql_select_db("baza1");

	$zapytanie=mysql_query("Insert into testowa (id,imie,nazwisko,login,pass) values ('1','Test','Testowy','test','haslo1');");
	$err   = mysql_error();
	if( $err != "" )
	{
		echo "error=$err"; 
		exit(0);
	}
	$imie='Jan';
	$nazwisko='Kowalski';
	$login='jan';
	$pass='haslo2';
	$zapytanie=mysql_query("Insert into testowa (id,imie,nazwisko,login,pass) values ('2','$imie','$nazwisko','$login','$pass');");
	$err   = mysql_error();
	if( $err != "" )
	{
		echo "error=$err"; 
		exit(0);
	}
?>
Wypisanie rekordów z tabeli testowa z bazy baza1:
<?PHP
	$polaczenie=mysql_connect("localhost","kalkos","mojehaslo");
	$baza=mysql_select_db("baza1");
	$zapytanie=mysql_query("Select id,imie,nazwisko,login,pass from testowa");
	$err   = mysql_error();
	if( $err != "" )
	{
		echo "error=$err"; 
		exit(0);
	}
	echo "Wyniki:<br><table border=1>	";
	while($row = mysql_fetch_row($zapytanie))
	{
		echo "<tr><td>$row[0]</td><td>$row[1]</td><td>$row[2]</td></tr>";
	}
	echo "</table>	";
?>