VRRP - keepalived

Konfiguracja usługi

Przed konfiguracją:
 1. Zainstaluj keepalived
 2. 	apt-get install keepalived
  	
 3. Dodaj dodatkową kartę sieciową do maszyny wirtualnej (w VMware Player:)
  1. Kliknij w VirtualMachine->VirtualMachineSettings
  2. Wybierz Hardware, oraz kliknij ADD
  3. Wybierze Network Adapter, kliknij Dalej oraz ustaw opcję Host-only
  4. Zatwierdź zmiany (maszyna wymaga restartu)
  5. uruchom ponownie maszynę VMWare
Założenia:
 1. utrzymujemy 4 wirtualne adresy IP (VIP) zewnętrzne (na interfejsach eth0)
 2. utrzymujemy 2 wirtualne adresy wewnętrzne (na interfejsach eth1)
 3. 2 zewnętrzne VIP są utrzymane w ramach instancji VI_1, 2 w ramach VI_2
 4. 1 wewnętrzny VIP jest utrzymany w ramach instancji VI_3, 1 w ramach VI_4
 5. Serwer pierwszy ustawiamy jako serwer master dla VI_1 i VI_3, oraz jako server SLAVE dla VI_2 i VI_4
 6. Serwer drugi ustawiamy jako serwer master dla VI_2 i VI_4, oraz jako server SLAVE dla VI_1 i VI_3
 7. Każda instancja otrzymuje swój virtual_router_id oraz login i hasło poprzez które będą się komunikowały
 8. wybór który serwer stanie się serwerem master odbywa się poprzez wybór wyższego priorytetu rutera w ramach instancji
 9. czas odświeżania (tj. wysyłania pakietów ADV) ustawiamy na 1 sekundę


Konfiguracja.
W pliku /etc/keepalived/keepalived.conf ustaw konfigurację pierwszego serwera:

vrrp_sync_group VG_1 {
    group {
    VI_1
    VI_2
    }
}
vrrp_sync_group VG_2 {
    group {
    VI_3
    VI_4
    }
}
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 150
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass qwerty
    }
 virtual_ipaddress {
        192.168.200.10
        192.168.200.11
    }
}

vrrp_instance VI_2 {
    state MASTER
    interface eth1
    virtual_router_id 52
    priority 150
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass ytrewq
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.100.10
    }
}

vrrp_instance VI_3 {
    state BACKUP
    interface eth0
    virtual_router_id 53
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 12345
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.200.12
        192.168.200.13
    }
}

vrrp_instance VI_4 {
    state BACKUP
    interface eth1
    virtual_router_id 54
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 54321
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.100.11
    }
}
Konfiguracja drugiego serwera:
global_defs {
    notification_email {
        kalkos@centuria.pl
    }
    notification_email_from keepalived@asl24.pl
    smtp_server localhost
    smtp_connect_timeout 30
    lvs_id LVS_MAIN2
}

vrrp_sync_group VG_1 {
    group {
    VI_1
    VI_2
    }
}

vrrp_sync_group VG_2 {
    group {
    VI_3
    VI_4
    }
}
vrrp_instance VI_1 {
    state BACKUP
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass qwerty
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.200.10
        192.168.200.11
    }
}

vrrp_instance VI_2 {
    state BACKUP
    interface eth1
    virtual_router_id 52
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass ytrewq
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.100.10
    }
}

vrrp_instance VI_3 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 53
    priority 150
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 12345
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.200.12
        192.168.200.13
    }
}

vrrp_instance VI_4 {
    state MASTER
    interface eth1
    virtual_router_id 54
    priority 150
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 54321
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.100.11
    }
}
Wykonujemy nastepujace polecenia:
	root@asl244:/etc/keepalived# ip l s dev eth1 up
	root@asl244:/etc/keepalived# ip l s dev eth0 up       (link powinien byc podniesiony, ale dla pewnosci)
	root@asl244:/etc/keepalived# /etc/init.d/keepalived restart
	Restarting keepalived keepalived....
	root@asl244:/etc/keepalived#
	

Stan wyjściowy na pierwszym serwerze:
root@asl244:~# ip a
1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:2c:25:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.229.128/24 brd 192.168.229.255 scope global eth0  (ten adres jest dodany w konfiguracji OS)
  inet 192.168.1.129/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0:1   (ten adres jest dodany w konfiguracji OS)
  inet 192.168.200.10/32 scope global eth0             (ten adres jest dodany przez keepalived - VRRP)
  inet 192.168.200.11/32 scope global eth0             (ten adres jest dodany przez keepalived - VRRP)
  inet6 fe80::20c:29ff:fe2c:251b/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:2c:25:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.100.10/32 scope global eth1             (ten adres jest dodany przez keepalived - VRRP)
  inet6 fe80::20c:29ff:fe2c:2525/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@asl244:~#
	
Stan wyjściowy na drugim serwerze:
root@asl244-client1:~# ip a
1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:dd:6f:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.131/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0:1   (ten adres jest dodany w konfiguracji OS)
  inet 192.168.229.130/24 brd 192.168.229.255 scope global eth0  (ten adres jest dodany w konfiguracji OS)
  inet 192.168.200.12/32 scope global eth0             (ten adres jest dodany przez keepalived - VRRP)
  inet 192.168.200.13/32 scope global eth0             (ten adres jest dodany przez keepalived - VRRP)    
  inet6 fe80::20c:29ff:fedd:6fbb/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:dd:6f:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.100.11/32 scope global eth1             (ten adres jest dodany przez keepalived - VRRP)
  inet6 fe80::20c:29ff:fedd:6fc5/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@asl244-client1:~#
	
Włącz trzecią maszynę i przetestuj w następujący sposób:
 1. Dodaj ścieżkę do sieci 192.168.200.0/24 (ip r a 192.168.200.0/24 dev eth0)
 2. Wysyłaj pakiety ping na 192.168.200.10
 3. Wyłącz link na pierwszym serwerze (ip l s dev eth0 down) i poczekaj aż serwer drugi podniesie ten numer ip (możesz diagnozować wyświetlając numery ip - ip a s)
 4. Podnieś link na pierwszym serwerze (ip l s dev eth0 up) i poczekaj aż serwer pierwszy podniesie numer ip)
 5. Wykonaj powyższe dwa kroki pięć razy
 6. Podaj szacunkowy czas oczekiwania na przejęcie przez serwer slave roli serwera master i wykonanie kroku powrotnego
 7. Prześlij prowadzącemu raport z testu (ile pingów zostało utraconych przy każdym przełączaniu).