Sieci komputerowe

Termin zajęć:
 • ćwiczenia - środa, 17:00, A1-14,15
Rodzaj zajęć:
 • ćwiczenia - 30h.
Warunek zaliczenia ćwiczeń:
 • Obecności - maksymalnie 3 niebecności w semestrze.
 • Co najmniej 50% punktów.
Ocena ćwiczenia:
Projekt:
 • projekt realizuje zespół dwuosobowy
 • każdy zespół otrzymuje temat do opracowania
 • 3 części - omówienie zgadanienia, dokumentacja zagadnienia, implementacja zagadnienia
 • termin przygotowania wszystkich części: 24 kwietnia 2012 roku (pierwsza prezentacja działania i omówienie działania), termin ostateczny oddania 9 maja 2012 roku.

Plan ćwiczeń

 • Zajęcia 1
  Narzędzia diagnostyczne w sieciach.
 • Zajęcia 2
  Odwzorowanie nazw DNS.
 • Zajęcia 3
  Programowanie usług sieciowych.

  Tematy projektów

  1. Protokół HTTP - aplikacja serwera (
   • obsluga domeny www.12345.pl, www.54321.pl i wyswietlanie strony o którą poprosił użytkownik w zależnosci od domeny z różnych katalogów
   • ustawianie nagłówków serwera (informacja o systemie, informacja o stornie, itp. )
   • obsługa plików php
   • odbieranie od klienta danych POST i plików
   • interpretacja skryptów php - phpcli
   • wysyłanie odpowiednich kodów do klienta
   • zapisanie do pliku logów informacji o połączeniu - kto, kiedy i do jakiej strony www
   • implementacja funkcji serwera zgodnych z protokołem
  2. Protokół HTTP - aplikacja klienta (zajęty/taken)
   • ustawianie nagłówków klienta (informacja o przeglądarce, akceptowane języki, kodowania - odczytana z pliku konfiguracyjnego)
   • wysyłanie zapytania o stronę na wskazany przez użytkownika adres
   • przed otwarciem strony zapytanie o przesłanie zmiennych POST lub przesłanie pliku oraz przesłanie ich jeśli użytkownik wskazał
   • zapamiętanie ciasteczek dla strony i przekazywanie ich do serwera - również po wyłączeniu aplikacji
   • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
   • implementacja funkcji klienta zgodnych z protokołem
  3. Protokół SMTP - aplikacja serwera
  4. Ptotokół SMTP - aplikacja klienta (zajęty/taken)
  5. Protokół IMAP - apliakcja klienta (zajęty/taken)
   • pobieranie wiadomosci z serwera
   • zapisywanie wiadomosci lokalnie
   • implementacja jednej skrzynki odbiorczej
   • przechowywanie wiadomosci lokalnie w skrzynce odbiorczej
   • plik konfiguracyjny z informacjami o serwerze i danych uzytkownika oraz o interwale automatycznego pobierania wiadomosci
   • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
   • implementacja funkcji klienta zgodnych z protokołem
  6. Protokół IMAP - apliakcja serwera
   • uwierzytelnienie użytkownika - na podstawie lokalnej bazy login-haslo-katalog
   • w katalogu uzytkownika - jeden email to jeden plik
   • reagowanie na komendy uzytkownika
   • wysyłanie odpowiednich kodów do klienta
   • zapisanie do pliku logów informacji o połączeniu - kto, kiedy
   • implementacja funkcji serwera zgodnych z protokołem
  7. Protokół POP3 - aplikacja serwera
   • uwierzytelnienie użytkownika - na podstawie lokalnej bazy login-haslo-katalog
   • w katalogu uzytkownika - jeden email to jeden plik
   • reagowanie na komendy uzytkownika
   • wysyłanie odpowiednich kodów do klienta
   • zapisanie do pliku logów informacji o połączeniu - kto, kiedy
   • implementacja funkcji serwera zgodnych z protokołem
  8. Protokół POP3 - aplikacja klienta (zajęty/taken)
   • pobieranie wiadomosci z serwera
   • zapisywanie wiadomosci lokalnie
   • implementacja jednej skrzynki odbiorczej
   • przechowywanie wiadomosci lokalnie w skrzynce odbiorczej
   • plik konfiguracyjny z informacjami o serwerze i danych uzytkownika oraz o interwale automatycznego pobierania wiadomosci
   • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
   • implementacja funkcji klienta zgodnych z protokołem
  9. Protokół Netflow - aplikacja odbierająca dane i biblioteka
  10. Protokół JFLOW - aplikacja odbierająca dane i biblioteka
  11. Protokół IRC - aplikacja klienta (zajęty/taken)
   • rozmowa na jednym lub wielu kanałach
   • możliwość rozmowy prywatnej
   • implementacja funkcji przydatnych dla uzytkownika (rozmowy, zmiany parametrow kanalu, informacji o uzytkowniku)
   • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
  12. Protokół FTP (zajęty/taken)
  13. Protokół NTP, DNS,
  14. Serwer IRC (zajęty),
  15. inny zaproponowany przez studenta
   • stworzenie protokołu komunikacyjnego dla aplikacji serwra i klienta
   • zaimplementowanie apliakcji serwera i klienta
  16. Zadanie nieobowiązkowe: Protokół RTP - aplikacja serwera i klienta
  Ocena projektu uwzględnia:
  • Zakres wykorzytsania funkcji w implementowanym protokole
  • Wykorzystanie funkcji dostępnych w protokole w sposób przyjazny dla użytkownia - brak bezpośredniej komunikacji przez użytkownika komendami wysyłanymi do serwera, interpretacja wyników otrzymanych od serwera i informowanie użytkownika
  • korzystanie z pliku konfiguracyjnego w celu wskazania serwera, nazwy uzytkownika i hasla (jeśli protokół wymaga - np. pop3, ale już nie w http)