Warunki zaliczenia:

  • parametry zaliczenia zostały ustalone przez prowadzącego wykład

Punktacja:

  • punktacja została ustalona przez prowadzącego wykład

Plan zajęć

  • Plan zajęć został ustalony przez prowadzącego wykład - Olat