Warunki zaliczenia:

  • parametry zaliczenia zostały ustalone przez prowadzącego wykład

Punktacja:

  • punktacja została ustalona przez prowadzącego wykład

Plan zajęć

  1. Zajęcia 1 - wprowadzenie do Bash
  2. Zajęcia 2 - wprowadzenie do Bash, c.d.
  3. Zajęcia 3 - wprowadzenie do Bash, c.d.
  4. Zajęcia 4 - 23.10.2012 - Wprowadzneie do skryptów bash.
  5. Zajęcia 5 - 30.10.2012/9.11.2012 - Wprowadzneie do skryptów bash, c.d..
  6. Zajęcia 6 - sprawdzian
  7. Zajęcia 7 - 20.11.2012/30.11.2012 - Wprowadzenie do programowania systemowego.
  8. Zajęcia 8 - 27.11.2012/6.11.2012 - Wprowadzenie do programowania systemowego, c.d..