Serwer DHCP

Zasady działania oraz podstawy teoretyczne działania DHCP zostaną omówione na zajeciach.


Instalacja DHCP

Zainstaluj serwer DHCP:

root@template:/etc/default# apt-get install isc-dhcp-server
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależnożci
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Sugerowane pakiety:
 isc-dhcp-server-ldap
 Zostanż zainstalowane nastżpujżce NOWE pakiety:
  isc-dhcp-server
  0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
  Konieczne pobranie 0 B/935 kB archiwów.
  Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 2075 kB miejsca na dysku.
  Prekonfiguracja pakietów ...
  Wybieranie wczeżniej niewybranego pakietu isc-dhcp-server.
  (Odczytywanie bazy danych ... 44193 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
  Rozpakowywanie pakietu isc-dhcp-server (z .../isc-dhcp-server_4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6_amd64.deb) ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
  Konfigurowanie pakietu isc-dhcp-server (4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6) ...
  Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
  Starting ISC DHCP server: dhcpdcheck syslog for diagnostics. ... failed!
   failed!
  invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.

Podstawowa konfiguracja

Ustawiamy w pliku /etc/dhcp/dhcpd.conf nazwę lokalnej domeny oraz domyślnych serwerów DNS (niezależnych od obsługiwanej podsieci):

(...)

option domain-name "local.asl24.pl";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 150.254.78.2;

(...)

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
	range 192.168.0.2 192.168.0.254;
	option domain-name-servers 8.8.8.8, 150.254.78.2;
	option domain-name "local.asl24.pl";
	option routers 192.168.0.1;
	option broadcast-address 192.168.0.255;
	default-lease-time 60;
	max-lease-time 120;
}

host guest1 {
	hardware ethernet 52:54:00:12:34:56;
	fixed-address 192.168.0.101;
}

(...)

W pliku /etc/default/isc-dhcp-server:

(...)
INTERFACES="tap0"
(...)

Wykonaj restart usługi DHCP:

root@template:/etc/default# service isc-dhcp-server restart

Zadania:

 1. skonfiguruj interfejs sieciowy na guest2 tak by pobierał adres z serwera DHCP - podsłuchaj na template czy zapytania dochodzą (przeklej do dokumentacji)
 2. zapisz INTERFACES="tap0 tap1" w pliku /etc/default/isc-dhcp-server, dodaj nową podsieć w dhcpd.conf i zrestartuj usługę. Wykonaj ifdown eth0 i ifup eth0 na guest2. Czy ustawienie zadziałało? Podsłuchaj ruch sieciowy na template i opisz co sie stało.
 3. Podsłuchując ruch sieciowy wykaż (przeklejając podsłuchane pakiety) co ile czasu odświeżany jest numer IP przez guest1.