Narzędzia diagnostyczne w sieciach komputerowych

 1. Konfiguracja warstwy ETH - ARP

 2. Komputery komunikujące się w sieciach lokalnych potrzebują metody odzworowania numeru IP na adres fizyczny urządzdenia w sieci lokalnej. Do tego celu wykorzystywany jest protokół ARP - Address Resolution Protocol, który definiuje sposób wymiany informacji o odzorowaniach numeru IP na MAC pomiędzy komputerami w sieci lokalnej. System operacyjny posiada mechanizm zapamiętywania w pamięci podręcznej informacji o tych odwzorowaniach, po to by przy wysyłaniu pakietów za każdym razem nie odpytywać o odzoworowanie. Poniżej opisujemy polecenia pozwalające na zarządzanie tablicą odwzorowań ARP.

  Polecenie ARP
  Pomoc kontektstowa dla polecenia arp:
  DSIK:~# arp -h
  arp [-vn] [] [-i ] [-a] []       <-Display ARP cache
  arp [-v]     [-i ] -d  [pub]        <-Delete ARP entry
  arp [-vnD] [] [-i ] -f []      <-Add entry from file
  arp [-v]  [] [-i ] -s  [temp]      <-Add entry
  arp [-v]  [] [-i ] -Ds  [netmask ] pub     <-''-     
  -a            display (all) hosts in alternative (BSD) style
  -s, --set        set a new ARP entry
  -d, --delete       delete a specified entry
  -v, --verbose      be verbose
  -n, --numeric      don't resolve names
  -i, --device       specify network interface (e.g. eth0)
  -D, --use-device     read from given device
  -A, -p, --protocol    specify protocol family
  -f, --file        read new entries from file or from /etc/ethers
  
  Przykłady:
  Wyświetlanie tablicy ARP:
  test:~# arp -a
  gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.65) at 00:07:4f:f6:84:fc [ether] on eth0
  
  Dodawanie wpisu do tablicy ARP:
  test:~# arp -s 150.254.78.70 12:34:56:78:90:AB
  
  Wyświetlanie wpisów w tablicy ARP:
  test:~# arp -a
  gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.65) at 00:07:4f:f6:84:fc [ether] on eth0
  test.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.70) at 12:34:56:78:90:ab [ether] PERM on eth0
  
  Usuwanie wpisu z tablicy ARP:
  test:~# arp -a
  gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.65) at 00:07:4f:f6:84:fc [ether] on eth0
  test.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.70) at 12:34:56:78:90:ab [ether] PERM on eth0
  test2.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.71) at 12:34:56:78:90:cd [ether] PERM on eth0
  test:~# arp -d 150.254.78.71
  test:~# arp -a
  gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.65) at 00:07:4f:f6:84:fc [ether] on eth0
  test.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.70) at 12:34:56:78:90:ab [ether] PERM on eth0
  test2.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.71) at on eth0
  

  Polecenie IP NEIGHBOUR
  Polecenie "ip neighbour" to jedno z rodziny poleceń "ip" służące podobnie jak arp do zarządzania tablicą w jądrze zawierającą odzworowania numerów IPv4 sąsiadów na adresy MAC. Polecenie można wykorzystywać podając również skrótową wersję "ip n", "ip neigh", "ip neighbor"

  Wyświetlanie tablicy ARP - opcja "show" (lub "s"):
  test:~# ip neigh show
  150.254.78.65 dev eth0 lladdr 00:07:4f:f6:84:fc REACHABLE
  150.254.78.70 dev eth0 lladdr 12:34:56:78:90:ab PERMANENT
  test:~# ip n s
  150.254.78.65 dev eth0 lladdr 00:07:4f:f6:84:fc REACHABLE
  150.254.78.70 dev eth0 lladdr 12:34:56:78:90:ab PERMANENT
  

  Dodawanie wpisów ARP - opcja "add" (lub "a"):
  ip neigh add IPADDRESS lladdr MACADDRESS dev IFNAME nud PERM
  (nud - stan wpisów w tablicy sąsiadów. Skrót nud pochodzi od angielskich słów 
  "Neighbour Unreachability Detection".)
  PERM:
   none 	  - stan jest pusty.
   incomplete - w trakcie sprawdzania (występuje po wysłaniu zapytania ARP).
   stale   - wpis jest ważny, ale prawdopodobnie nieosiągalny - jądro sprawdzi go przy 
         pierwszej próbie trnamisji.
   delay   - zapytanie zostało wysłane do wpisu z wcześniejszym wpisem stale - jądro 
  	   czeka na odpowiedź.
   probe   - stan delay trwał ponad dozwolony czas, bez odpowiedzi. Jądro wysłało ARP/NDISC.
   failed  - odzorowanie się nie udało.
   noarp   - sąsiad jest poprawny, system nie będzie podejmował próby sprawdzenia.
   permanent - wpis podobny jak noarp, jednakże tylko administrator może ten wpis usunąć.
   reachable - wpis jest poprawny do czasu aż wygaśnie czas poprawnej osiągalności.
  
  Przykład dodania wpisu:
  test:~# ip neigh add 150.254.78.77 lladdr 12:34:56:78:90:de dev eth0 nud perm
  test:~# ip n s
  150.254.78.65 dev eth0 lladdr 00:07:4f:f6:84:fc REACHABLE
  150.254.78.77 dev eth0 lladdr 12:34:56:78:90:de PERMANENT
  

  Modyfikacja wpisu - opcja "ip n change" (lub "chg"):
  ip neigh chg 10.0.0.3 dev eth0 nud reachable
  

  Podmiana wpisu - opcja "ip n replace" (lub "repl"):
  ip n repl 
  

  Wyczyszczenie wpisów :
  ip n flush
  

  Usuwanie wpisów:
  ip n del 192.168.0.1
  

  Statystyki wpisów:
  test:~# ip -s n
  150.254.78.65 dev eth0 lladdr 00:07:4f:f6:84:fc ref 4 used 18/0/18 REACHABLE
  
  Informacja 18/0/18 oznacza, że odpowiednio 12 sekund temu wpis był ostatni raz użyty, 0 sekund temu wpis był ostatni raz potwierdzony, 18 sekund temu wpis był ostatni raz aktualizowany.

  Podsłuch zapytań arp:
  amppz:~# tcpdump -vv -i eth0 arp
  tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
  21:55:34.688205 arp who-has masterm.wmi.amu.edu.pl tell gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl
  21:55:37.683962 arp who-has masterm.wmi.amu.edu.pl tell gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl
  21:55:41.912520 arp who-has masterm.wmi.amu.edu.pl tell gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl
  
  amppz:~# tcpdump -XX -vv -i eth0 arp
  tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
  21:57:40.709557 arp who-has masterm.wmi.amu.edu.pl tell gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl
  0x0000: ffff ffff ffff 0007 4ff6 84fc 0806 0001 ........O.......
  0x0010: 0800 0604 0001 0007 4ff6 84fc 96fe 4e41 ........O.....NA
  0x0020: 0000 0000 0000 96fe 4e5d 0000 0000 0000 ........N]......
  0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000      ............
  21:57:43.707197 arp who-has masterm.wmi.amu.edu.pl tell gw-v5.core.wmi.amu.edu.pl
  0x0000: ffff ffff ffff 0007 4ff6 84fc 0806 0001 ........O.......
  0x0010: 0800 0604 0001 0007 4ff6 84fc 96fe 4e41 ........O.....NA
  0x0020: 0000 0000 0000 96fe 4e5d 0000 0000 0000 ........N]......
  0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000      ............
  ^C
  2 packets captured
  2 packets received by filter