Narzędzia diagnostyczne w sieciach komputerowych

 1. Diagnostyka warstwy aplikacji
 2. netstat

  Opcje polecenia netstat:
  -l  - wyspiuje tylko nasłuchujące porty
  -n  - wypiuje wartość numeryczne (bez odwzorowania na nazwy dns czy protok.)
  -u  - wypisuje tylko połączenia udp
  -t  - wypisuje tylko połączenia tcp
  -a  - wypisuje zarazem otwarte połączenia jak i nasłuchujące porty
  -p  - wypisuje aplikację powiązaną z połączeniem
  
  test:~# netstat -i
  Kernel Interface table
  Iface  MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
  eth0    1300 0  7668113   0   0 0    6352378   0   0   0 BPRU
  lo    16436 0  279164   0   0 0    279164   0   0   0 LRU
  test:~#
  
  Ip:
    5278738 total packets received
    548 with invalid addresses
    0 forwarded
    0 incoming packets discarded
    5260461 incoming packets delivered
    3934818 requests sent out
    1444 outgoing packets dropped
  Icmp:
    711 ICMP messages received
    23 input ICMP message failed.
    ICMP input histogram:
    destination unreachable: 46
    timeout in transit: 564
    echo requests: 34
    echo replies: 67
    1822 ICMP messages sent
    0 ICMP messages failed
    ICMP output histogram:
    destination unreachable: 1000
    echo request: 195
    echo replies: 15
  IcmpMsg:
    InType0: 67
    InType3: 46
    InType8: 34
    InType11: 564
    OutType0: 15
    OutType3: 1000
    OutType8: 195
    OutType69: 612
  Tcp:
    42112 active connections openings
    224780 passive connection openings
    5691 failed connection attempts
    43357 connection resets received
    1 connections established
    5341542 segments received
    4088404 segments send out
    84836 segments retransmited
    0 bad segments received.
    37091 resets sent
  Udp:
    14204 packets received
    994 packets to unknown port received.
    0 packet receive errors
    14502 packets sent
  UdpLite:
  TcpExt:
    352 resets received for embryonic SYN_RECV sockets
    3 packets pruned from receive queue because of socket buffer overrun
    9 ICMP packets dropped because they were out-of-window
    100797 TCP sockets finished time wait in fast timer
    1 time wait sockets recycled by time stamp
    179 packets rejects in established connections because of timestamp
    38797 delayed acks sent
    69 delayed acks further delayed because of locked socket
    Quick ack mode was activated 5774 times
    4404 packets directly queued to recvmsg prequeue.
    237728 bytes directly in process context from backlog
    3245 bytes directly received in process context from prequeue
    1067134 packet headers predicted
    173 packets header predicted and directly queued to user
    1381983 acknowledgments not containing data payload received
    1524044 predicted acknowledgments
    20 times recovered from packet loss due to fast retransmit
    8971 times recovered from packet loss by selective acknowledgements
    53 bad SACK blocks received
    Detected reordering 82 times using FACK
    Detected reordering 29 times using SACK
    Detected reordering 4 times using reno fast retransmit
    Detected reordering 110 times using time stamp
    142 congestion windows fully recovered without slow start
    1261 congestion windows partially recovered using Hoe heuristic
    5652 congestion windows recovered without slow start by DSACK
    1380 congestion windows recovered without slow start after partial ack
    20699 TCP data loss events
    TCPLostRetransmit: 601
    1 timeouts after reno fast retransmit
    3127 timeouts after SACK recovery
    388 timeouts in loss state
    25588 fast retransmits
    3784 forward retransmits
    7498 retransmits in slow start
    23964 other TCP timeouts
    3 classic Reno fast retransmits failed
    684 SACK retransmits failed
    809 packets collapsed in receive queue due to low socket buffer
    6509 DSACKs sent for old packets
    13482 DSACKs received
    27 DSACKs for out of order packets received
    15972 connections reset due to unexpected data
    18221 connections reset due to early user close
    4789 connections aborted due to timeout
    6 times unabled to send RST due to no memory
    TCPSACKDiscard: 5
    TCPDSACKIgnoredOld: 5181
    TCPDSACKIgnoredNoUndo: 2139
    TCPSpuriousRTOs: 286
  IpExt:
    InMcastPkts: 33
    InBcastPkts: 156694
  
  test:~# netstat -lpnt
  Active Internet connections (only servers)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
  tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN   1270/mysqld
  tcp    0   0 150.254.78.79:53    0.0.0.0:*        LISTEN   22161/named
  tcp    0   0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*        LISTEN   22161/named
  tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   2198/sshd
  tcp    0   0 127.0.0.1:953      0.0.0.0:*        LISTEN   22161/named
  tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN   2485/master
  tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN   18794/apache2
  tcp6    0   0 :::53          :::*          LISTEN   22161/named
  tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   2198/sshd
  tcp6    0   0 ::1:953         :::*          LISTEN   22161/named
  test:~#
  
  test:~# netstat -r
  Kernel IP routing table
  Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
  150.254.78.64  *        255.255.255.192 U     0 0     0 eth0
  default     gw-v5.core.wmi. 0.0.0.0     UG    0 0     0 eth0
  test:~#
  
  test:~# netstat -tl
  Active Internet connections (only servers)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
  tcp    0   0 localhost:mysql     *:*           LISTEN
  tcp    0   0 (ukryte).wmi.amu:domain *:*           LISTEN
  tcp    0   0 localhost:domain    *:*           LISTEN
  tcp    0   0 *:ssh          *:*           LISTEN
  tcp    0   0 localhost:953      *:*           LISTEN
  tcp    0   0 *:smtp         *:*           LISTEN
  tcp6    0   0 [::]:www        [::]:*         LISTEN
  tcp6    0   0 [::]:domain       [::]:*         LISTEN
  tcp6    0   0 [::]:ssh        [::]:*         LISTEN
  tcp6    0   0 localhost:953      [::]:*         LISTEN
  test:~# netstat -tln
  Active Internet connections (only servers)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
  tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN
  tcp    0   0 150.254.78.79:53    0.0.0.0:*        LISTEN
  tcp    0   0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*        LISTEN
  tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN
  tcp    0   0 127.0.0.1:953      0.0.0.0:*        LISTEN
  tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN
  tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN
  tcp6    0   0 :::53          :::*          LISTEN
  tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN
  tcp6    0   0 ::1:953         :::*          LISTEN
  test:~#
  
  

  telnet

  Polecenie telnet służyło początkowo do połączenia ze zdalnym terminalem znakowym. Dane przesyłane przez telnet były niezaszyfrowane. Polecenie telnet umożliwia również wykonanie połączenia TCP na wskazany adres i port. Poniżej znajduje się zrzut komunikacji z serwerem www.kalkowski.name (port 80 odpowiada według standardu za port serwerów www). Polecenie GET i Host: wpisuje użytkownik, po czym wciska dwa razy enter. Serwer zwraca stronę www znajdującą się pod wskazanym hostem i adresem.
  test:~# telnet www.kalkowski.name 80
  Trying 193.142.112.94...
  Connected to www.kalkowski.name.
  Escape character is '^]'.
  GET /dydaktyka/2011-2012-L/SIK/pliki/malastrona.html http/1.1
  Host: www.kalkowski.name
  
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Wed, 15 Feb 2012 22:14:01 GMT
  Server: Apache/2.2.13 (Unix) mod_ssl/2.2.13 OpenSSL/0.9.7m
  Last-Modified: Wed, 15 Feb 2012 22:12:51 GMT
  ETag: "47445b1-6f-4b908032f7e40"
  Accept-Ranges: bytes
  Content-Length: 111
  Content-Type: text/html
  
  
  
  to jest testowa strona pobrana prez telnet na cwiczeniach z sieci komputerowych.
  
  
  Connection closed by foreign host.
  test:~#
  
  
  Połączenie na port 22. Serwer melduje się, użytkownik wciska Ctrl-] i przechodzi do tryb poleceń w telnet. Wpisujemy exit, aby wyłączyć telnet (nie jesteśmy w stanie komunikować się w sposób szyfrowany przy pomocy klawiatury).
  test:~# telnet www.kalkowski.name 22
  Trying 193.142.112.94...
  Connected to www.kalkowski.name.
  Escape character is '^]'.
  SSH-2.0-OpenSSH_5.2
  ^]
  telnet> exit
  ?Invalid command
  telnet>
  

  lsof

  Polecenie lsof wypisuje otwarte pliki w systemie operacyjnym. Dodając opcję "-i" wypisuje tylko otwarte deskryptory socket.
  test:~# lsof -i
  COMMAND  PID   USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
  mysqld  1270  mysql  10u IPv4 217731    TCP localhost:mysql (LISTEN)
  sshd   2198   root  3u IPv6  5164    TCP *:ssh (LISTEN)
  sshd   2198   root  4u IPv4  5166    TCP *:ssh (LISTEN)
  master  2485   root  12u IPv4  5794    TCP *:smtp (LISTEN)
  apache2 18794 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 21181   root  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 21298 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 21300 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 21575 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 21584 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 21617 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 21677 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  named  22161   bind  20u IPv6 921527    TCP *:domain (LISTEN)
  named  22161   bind  21u IPv4 921532    TCP localhost:domain (LISTEN)
  named  22161   bind  23u IPv4 921535    TCP localhost:953 (LISTEN)
  named  22161   bind  24u IPv6 921536    TCP localhost:953 (LISTEN)
  named  22161   bind 512u IPv6 921526    UDP *:domain
  named  22161   bind 513u IPv4 921531    UDP localhost:domain
  apache2 22281 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 22286 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 22750 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  apache2 22751 www-data  3u IPv6 836016    TCP *:www (LISTEN)
  sshd  22806   root  3r IPv4 923051    TCP (domenaukryta).edu.pl:ssh->(domenaukryta).innyadres.pl:30378 (ESTABLISHED)
  sshd  22809  kalkos  3u IPv4 923051    TCP (domenaukryta).edu.pl:ssh->(domenaukryta).innyadres.pl:30378 (ESTABLISHED)
  test:~#
  

  nmap

  test:~# nmap localhost
  
  Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2012-02-15 23:04 CET
  Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
  Not shown: 1709 closed ports
  PORT   STATE SERVICE
  22/tcp  open ssh
  25/tcp  open smtp
  53/tcp  open domain
  80/tcp  open http
  953/tcp open rndc
  3306/tcp open mysql
  
  Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.071 seconds
  test:~#
  
  test:~# nmap -O labs.wmi.amu.edu.pl
  
  Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2012-02-15 23:11 CET
  Warning: Hostname labs.wmi.amu.edu.pl resolves to 2 IPs. Using 150.254.78.7.
  All 1715 scanned ports on dc2.labs.wmi.amu.edu.pl (150.254.78.7) are filtered
  Device type: general purpose
  Running: Microsoft Windows 2000|2003|2008|Longhorn|Vista|XP
  Too many fingerprints match this host to give specific OS details
  
  OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
  Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 37.449 seconds
  test:~#
  
  test:~# nmap -O localhost
  
  Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2012-02-15 23:12 CET
  Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
  Not shown: 1709 closed ports
  PORT   STATE SERVICE
  22/tcp  open ssh
  25/tcp  open smtp
  53/tcp  open domain
  80/tcp  open http
  953/tcp open rndc
  3306/tcp open mysql
  Device type: general purpose
  Running: Linux 2.6.X
  OS details: Linux 2.6.17 - 2.6.21
  Uptime: 172.988 days (since Sat Aug 27 00:30:28 2011)
  Network Distance: 0 hops
  
  OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
  Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.492 seconds
  test:~#
  
  test:/etc/bind# nmap -p 19-24 localhost
  
  Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2012-02-15 23:15 CET
  Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
  PORT  STATE SERVICE
  19/tcp closed chargen
  20/tcp closed ftp-data
  21/tcp closed ftp
  22/tcp open  ssh
  23/tcp closed telnet
  24/tcp closed priv-mail
  
  Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.042 seconds
  test:/etc/bind# 
  

  netcat

  test:~# netcat -l -p 6666
  to jest testowy tekst wpisany przez uzytkownika, ktory zostanie odebrany przez nasluchujacego netcat.
  test:~#
  
  test:~# netcat localhost 6666
  to jest testowy tekst wpisany przez uzytkownika, ktory zostanie odebrany przez nasluchujacego netcat.
  ^C
  test:~#
  
  test:/etc/bind# netcat www.kalkowski.name 80
  GET /dydaktyka/2011-2012-L/SIK/pliki/malastrona.html http/1.1
  Host: www.kalkowski.name
  
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Wed, 15 Feb 2012 22:40:54 GMT
  Server: Apache/2.2.13 (Unix) mod_ssl/2.2.13 OpenSSL/0.9.7m
  Last-Modified: Wed, 15 Feb 2012 22:12:51 GMT
  ETag: "47445b1-6f-4b908032f7e40"
  Accept-Ranges: bytes
  Content-Length: 111
  Content-Type: text/html
  
  
  
  to jest testowa strona pobrana prez telnet na cwiczeniach z sieci komputerowych.
  
  
  test:/etc/bind#
  
  

  netris

  Sprawdź jak działa polecenie netris :)

  /etc/services

  bash-3.2$ cat /etc/services |head -30
  # See also: services(5), http://www.sethwklein.net/projects/iana-etc/
  #
  # PORT NUMBERS
  #
  # (last updated 2006-11-13)
  #
  # The port numbers are divided into three ranges: the Well Known Ports,
  # the Registered Ports, and the Dynamic and/or Private Ports.
  #
  # The Well Known Ports are those from 0 through 1023.
  #
  # DCCP Well Known ports SHOULD NOT be used without IANA registration.
  # The registration procedure is defined in [RFC4340], Section 19.9.
  #
  # The Registered Ports are those from 1024 through 49151
  #
  # DCCP Registered ports SHOULD NOT be used without IANA registration.
  # The registration procedure is defined in [RFC4340], Section 19.9.
  #
  # The Dynamic and/or Private Ports are those from 49152 through 65535
  #
  #
  #
  # ************************************************************************
  # * PLEASE NOTE THE FOLLOWING:                      *
  # *                                   *
  # * 1. UNASSIGNED PORT NUMBERS SHOULD NOT BE USED. THE IANA WILL ASSIGN *
  # * THE NUMBER FOR THE PORT AFTER YOUR APPLICATION HAS BEEN APPROVED.  *
  # *                                   *
  # * 2. ASSIGNMENT OF A PORT NUMBER DOES NOT IN ANY WAY IMPLY AN     *
  # * ENDORSEMENT OF AN APPLICATION OR PRODUCT, AND THE FACT THAT NETWORK *
  # * TRAFFIC IS FLOWING TO OR FROM A REGISTERED PORT DOES NOT MEAN THAT  *
  # * IT IS "GOOD" TRAFFIC. FIREWALL AND SYSTEM ADMINISTRATORS SHOULD   *
  # * CHOOSE HOW TO CONFIGURE THEIR SYSTEMS BASED ON THEIR KNOWLEDGE OF  *
  # * THE TRAFFIC IN QUESTION, NOT WHETHER THERE IS A PORT NUMBER     *
  # * REGISTERED OR NOT.                          *
  # ************************************************************************
  #
  #
  # WELL KNOWN PORT NUMBERS
  #
  # The Well Known Ports are assigned by the IANA and on most systems can
  # only be used by system (or root) processes or by programs executed by
  # privileged users.
  #
  # Ports are used in the TCP [RFC793] to name the ends of logical
  # connections which carry long term conversations. For the purpose of
  # providing services to unknown callers, a service contact port is
  # defined. This list specifies the port used by the server process as
  # its contact port. The contact port is sometimes called the
  # "well-known port".
  #
  # To the extent possible, these same port assignments are used with the
  # UDP [RFC768].
  #
  # The range for assigned ports managed by the IANA is 0-1023.
  #
  # Port Assignments:
  #
  # Keyword     Decimal  Description           References
  #
  # Keyword     Decimal  Description           References
  # -------     -------  -----------           ----------
  #         0/tcp  Reserved
  #         0/udp  Reserved
  #             Jon Postel 
  tcpmux      1/tcp  # TCP Port Service Multiplexer
  tcpmux      1/udp  # TCP Port Service Multiplexer
  #             Mark Lottor 
  compressnet    2/tcp  # Management Utility
  compressnet    2/udp  # Management Utility
  compressnet    3/tcp  # Compression Process
  compressnet    3/udp  # Compression Process
  #             Bernie Volz 
  #         4/tcp  Unassigned
  #         4/udp  Unassigned
  rje        5/tcp  # Remote Job Entry
  rje        5/udp  # Remote Job Entry
  #             Jon Postel 
  #         6/tcp  Unassigned
  #         6/udp  Unassigned
  echo       7/tcp  # Echo
  echo       7/udp  # Echo
  #             Jon Postel 
  #         8/tcp  Unassigned
  #         8/udp  Unassigned
  discard      9/tcp sink null  # Discard
  discard      9/udp sink null  # Discard
  #             Jon Postel 
  discard      9/dccp sink null  # Discard SC:DISC
  #             IETF dccp WG, Eddie Kohler , [RFC4340]
  #        10/tcp  Unassigned
  
  (.....)
  
  ftp-data     20/tcp  # File Transfer [Default Data]
  ftp-data     20/udp  # File Transfer [Default Data]
  ftp       21/tcp  # File Transfer [Control]
  ftp       21/udp  # File Transfer [Control]
  #             Jon Postel 
  ssh       22/tcp  # SSH Remote Login Protocol
  ssh       22/udp  # SSH Remote Login Protocol
  
  (.....)
  
  #             Christopher Leong 
  finger      79/tcp  # Finger
  finger      79/udp  # Finger
  #             #             David Zimmerman 
  http       80/tcp www www-http  # World Wide Web HTTP
  http       80/udp www www-http  # World Wide Web HTTP
  
  (.....)