OpenVSwtich

 1. Uruchomienie przygotowanego środowiska

  • Uruchomienie maszyny wirtualnej:
   1. Ściągnij na dysk P: maszynę wirtualną o nazwie "Debian Linux 7.5 Szablon"
   2. Uruchom program VMWare Player i włącz tą maszynę
   3. Zaloguj się na użytkownika root (hasło: qwerty)
   4. Sprawdź numer IP swojej maszyny na karcie sieciowej eth0:
    ip a s
    
   5. Przejdź do katalogu /usr/local/src/root. Znajdują się w nim obrazy dwóch maszyn wirtualnych debian.img i debian2.img oraz skrypty startowe uruchamiające te maszyny run.sh i run2.sh.
   6. Uruchom skrypt run.sh na jednej konsoli i run2.sh na drugiej konsoli. Domyślnym trybem graficznym tych maszyn jest curses, zatem powinieneś widzieć jak się uruchamiają na konsoli, a po uruchomieniu powinieneś móc się zalogować.
   7. Zaloguj się na guest1 jako użytkownik root (hasło: qwerty)
   8. Zaloguj się na geust2 jako użytkownik root (hasło: qwerty)
   9. Sprawdź numer ip dla karty eth0:
    ip a s
    
    Na guest0 powinien być ustawiony 192.168.0.101, a guest1 192.168.0.102.
  • Konfiguracja Open Virtual Switch (Open vSwitch):
   ovs-vsctl add-br br0
   ovs-vsctl add-port br0 eth1
   ovs-vsctl add-port br0 tap0
   ovs-vsctl add-port br0 tap1
   
   Ustaw stan portów tap0, tap1 i eth1 na UP:
   ip l s dev tap0 up
   ip l s dev tap1 up
   ip l s dev eth1 up
   
 2. Zadania

  • Ograniczenie pasma.
   Open vSwitch pozwala na ograniczenie pasma przesyłanego przez połączenie do zadanego limitu. W celu przetestowania prędkości portów ustaw na interfejsie wewnętrznym br0 numer ip oraz ustaw stan portu na UP:
   ip a a 192.168.0.1/24 dev br0
   ip l s dev br0 up
   
   Na host uruchom polecenie:
   iperf -s
   
   Na guest1 i guest2 uruchom polecenie:
   iperf -c 192.168.0.1
   
   ZADANIE: Sprawdź prędkość działania portów na guest0 i guest1.

   W celu ustawienia maksymalnej prędkości portu (rate) i dopuszczalnego przekroczenia wykonaj następujące polecenia:
   ovs-vsctl set Interface tap0 ingress_policing_rate=1000
   ovs-vsctl set Interface tap0 ingress_policing_burst=100
   ovs-vsctl set Interface tap1 ingress_policing_rate=10000
   ovs-vsctl set Interface tap1 ingress_policing_burst=1000
   
   ZADANIE: Sprawdź ponownie z guest1 i gest2 prędkość działania portów.

  • Obsługa VLAN
   Open vSwitch umozliwia oznaczanie portów numerami VLAN.
   Najpierw musimy usunąć wszystkie wcześniej dodane porty:
   ovs-vsctl del-port br0 tap0
   ovs-vsctl del-port br0 tap1
   ovs-vsctl del-port br0 eth1
   
   Następnie dodajmy port tap0 z ustawionym VLANID równym 1, tap1 z VLANID równym 2 oraz jeden z ustawionym tzw. trunk (przepuszczanie wszystkich VLAN).
   ovs-vsctl add-port br0 tap0 tag=1
   ovs-vsctl add-port br0 tap1 tag=2
   ovs-vsctl add-port br0 eth0
   
  • ZADANIE: Sprawdź czy działa komunikacja między geust1 i geuest2.
   ZADANIE: Sprawdź czy działa komunikacja między geust1 i hostem.
   Ustaw na porcie tap1 VLANID równy 1:
   ovs-vsctl del-port br0 tap1
   ovs-vsctl add-port br0 tap1 tag=1
   
   ZADANIE: Sprawdź ponownie jak działa komunikacja: