Tablica routingu

Teoria i zasady dziażania statycznego routingu zostanż omówione na zajeciach.


Wżżczenie przekazywania pakietów

Dodanie adresu do karty sieciowej tap0 (komunikacja z guest0) na maszynie template:

root@template:~# ip address show dev tap0
4: tap0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 500
  link/ether ba:0e:84:26:09:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet6 fe80::b80e:84ff:fe26:945/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@template:~# ip address add 192.168.0.1/24 dev tap0
root@template:~# ip address show dev tap0
4: tap0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 500
  link/ether ba:0e:84:26:09:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.1/24 scope global tap0
  inet6 fe80::b80e:84ff:fe26:945/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@template:~#

Dodatkowo (korzystajżc z polecenia pokazanego powyżej):

 • dodaj adres 192.168.1.1 na interfejsie tap1 na maszynie template
 • Wyżżcz konfiguracjż interfejsu mechanizmem wbudowanym w debian
  	root@guest0:~# ifdown eth0
  	
  	root@guest1:~# ifdown eth0
  	
 • dodaj adres 192.168.0.101 na interfejsie eth0 na maszynie guest0
 • dodaj adres 192.168.1.102 na interfejsie eth0 na maszynie guest1
 • Podnież interfejsy tap0 i tap1 na template oraz eth0 na geust0 i guest1:
  	root@template:~# ip link set dev tap0 up
  	root@template:~# ip link set dev tap1 up
  	
  	root@guest0:~# ip link set dev eth0 up
  	
  	root@guest1:~# ip link set dev eth0 up
  	
 • Na maszynie template tablica routingu powinna wyglżdaż tak (z wyjżtkiem ostatniej linii):
  	root@template:~# ip r s
  	default via 192.168.47.2 dev eth0
  	192.168.0.0/24 dev tap0 proto kernel scope link src 192.168.0.1
  	192.168.1.0/24 dev tap1 proto kernel scope link src 192.168.1.1
  	192.168.47.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.47.133
  	root@template:~#
  	
 • Podnież interfejsy tap0 i tap1:
  	root@template:~# ip link set dev tap0 up
  	root@template:~# ip link set dev tap1 up
  	
 • Dodaj trasż domyżlnż w guest0 i guest1:
  	root@guest0:~# ip route add default via 192.168.0.1
  	
  	root@guest1:~# ip route add default via 192.168.1.1
  	
 • sprawdż czy z guest0 czy dziaża ping do 192.168.1.102
 • wykonaj polecenie opisane poniżej (wżżczenie przekazywania pakietów)
 • po tej modyfikacji sprawdż czy z guest0 czy dziaża ping do 192.168.1.102

Wżżcz przekazywanie pakietów miżdzy interfejsami:

root@template:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0
root@template:~# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@template:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@template:~#

Zadanie:

 • Uruchom na guest0 polecenie, które bżdzie nasżuchiważo na porcie 12345: "nc -l -p 12345".
 • Uruchom na guest1 polecenie, które bżdzie żżczyżo siż na port 12345 na adres 192.168.0.1: "nc 192.168.0.1 12345"
 • Sprawdż czy komunikacja dziaża
 • Kiedy uruchomisz polecenie nasżuchujżce w tle (dodaj & na kożcu), możesz sprawdziż poleceniem "netstat -tn", kto jest pożżczony do serwera - jaki numer IP jest widoczny.
 • Ustaw maskowanie adresów IP i sprawdż kto jaki numer IP jest widocznym podczas polaczenia do nasluchujacego nc.
  	root@template:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.0.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.0.1
  	root@template:~#
  	
 • Sprawdz czy maszyna guest1 ma dostep do Internetu (dlaczego nie?). Wykonaj translacje adresu zrodlowego w celu maskowania adresu na interfejs maszyny template widoczny na zewnatrz (w tym przykladzie 192.168.47.33 - sprawdz jaki adres ma interfejs eth0 na Twoim template):
  	root@template:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.47.33 
  	root@template:~#
  	
 • Ustaw nc nasluchujace na porcie 12345 na guest0. Z guest1 polacz sie na adres ip guest0 na port 12346. Polaczenie nie udalo sie. Nastepnie wykonaj:
  	root@template:~# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.0.101 --dport 12345 -j DNAT --to-destination 192.168.0.101:12345
  	root@template:~#
  	
  Co siż stażo?