Bieżąca działalność na WMI UAM:

 • 2013.06.12, 15:30, sala A1-33/34, WMI UAM.
  Prelegent: Przemysław Grygiel.
  Temat: Sieci w DC - praktyki projektowe, wprowadzenie do SDN.
  Wykład Openstack, Mirantis.
 • 2013.06.05, 15:30, sala A1-33/34, WMI UAM.
  Prelegent: Bartosz Kupidura.
  Temat: OpenStack - Architecture overview
  Wykład Openstack, Mirantis.
 • 2013.04.26
  Prelegent:
  Temat: .

O WMiI UAM !

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (WMI) to jeden z 14 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzone są na dwa kierunki studiów: matematyka i informatyka. WMI powstał w 1993 roku po oddzieleniu sie od Wydziału Matematyki i Fizyki. W latach 2000-2001 zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku przy ulicy 28 czerwca 1956 roku, a dziekanat mieścił się przy ulicy Jana Matejki. Od września 2001 roku zajęcia i dziekanat zostały przeniesione do Collegium Mathematicum przy ulicy Umultowskiej.

Więcej na temat historii WMI można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej w dziale Historia


Mój związek z UAM

Mój związek z WMI rozpoczął się 2000 roku kiedy zostałem przyjęty na I rok studiów dziennych na kierunku informatyka. Nastęnie w 2002 roku zostałem przyjęty do pracy na stanowisku administratora studenckich laboratoriów komputerowych w wymiarze 1/2 etatu. W 2005 roku obroniłem tytuł zawodowy magistra informatyki i rozpocząłem studia doktorackie. Doktora obroniłem w 2010 roku, po czym zostałem przyjęty do pracy na stanowisku adiunkta.