Centuria !

Historia powstania firmy

Centurię założyłem w czerwcu 2006 roku jako firmę zajmującą się outsourcingiem usług IT w zakresie zarządzania małymi oraz średnimi sieciami komputerowymi. Dzięki zaangażowaniu zespołu (początkowo byli to oprócz mnie Paweł Damian, Piotr Michoński, Tomasz Rutecki) firma systematycznie zdobywała nowych klientów, co przełożyło się na zwiększenie obrotów oraz zatrudnienie kolejnych specjalistów. W grudniu 2006 roku Centuria liczyła 4 osoby, w 2007 roku 8 osób, a w 2008 roku 17 osób.

Nastawienie na rozwój nowych technologii oraz indywidualne podejście do realizowanych projektów stało się przyczyną nawiązania współpracy z klientami takimi jak:

  • Beyond.pl sp. z o.o.,
  • Microsoft Polska sp. z o.o.,
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W lipcu 2008 roku na miejscu jednoosobowej działalności gospdarczej powstała spółka Centuria sp. z o.o. zawiązana wspólnie z Pawłem Damianem.