Seminarium Magisterskie

Termin zajęć:
  • środa, 10:15, A1-24
Rodzaj zajęć:
  • seminarium - 30h.
Warunek zaliczenia ćwiczeń:
  • Obecności - obowiązkowa (maks 1 obecność usprawiedliwiona.
  • Co najmniej 50% punktów.
Zaliczenie:
  • Referat - 50%
  • Opracowanie tematu pracy magisterskiej - 10%
  • Przygotowanie źródeł do pracy magisterskiej - 20%
  • Przygotowanie planu pracy magisterskiej - 20%