Rozproszone systemy operacyjne - ćwiczenia/laboratoria

Termin zajęć:
 • ćwiczenia - poniedziałek, 17:15, A1-22-23
Rodzaj zajęć:
 • ćwiczenia - 30h.
Warunek zaliczenia ćwiczeń:
 • Obecności - maksymalnie 3 niebecności w semestrze.
 • Co najmniej 50% punktów.
Link do wykładu:
Ocena ćwiczenia:
 • Projekty - 75%
 • Obecności - 25%
Dziedziny projektu:
 • rozpraszanie serwisów - Linux
 • Aplikacja Cloud
 • temat trzeci (zostanie ogłoszony później)
Projekt 1:
 • Skonfigurować klaster serwisów WWW działających w trybie Active-Passive
 • Ustawić demon keepalived tak by wykrywał automatycznie nieobecność jednego węzła w sieci
 • Stworzyć stronę utrzymującą sesję zapewnioną przez php
 • Zaimplemenetować własny mechanizm utrzymania sesji w bazie danych
 • Stworzyć replikację bazy danych
 • Zaprezentować działanie z symulowaniem awarii różnych elementów klastra
Projekt 2:
 • napisać aplikację według specyfikacji opisanej na zajęciach
 • projekt ma być oparty o Windows Azure Cloud lub inny zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia
 • projekt należy realizować indywidualnie

Plan ćwiczeń

 • Zajęcia 1 - (25.02.2013)
  Przygotowanie przestrzeni pod maszyny wirtualne.
 • Zajęcia 2 - (04.03.2013)
  Instalacja maszyn wirtualnych.
  Zainstaluj 3 maszyny wirtualne według slajdów. Nazwij maszyny: rso-srv1, rso-srv2, rso-srv3.
 • Zajęcia 3 - (11.03.2013)
  Sesje w PHP.
  Instalacja MySQL.
  Mysql w PHP.
  Sesje opisane na php.net
  Instalacja rozproszonego systemu WWW:
  • apt-get install apache2-mpm-prefork
  • apt-get install apache2-prefork-dev
  • apt-get install php5 php5-gd php5-mysql php5-pgsql
  Zadanie:
  • Napisz serwis www w języku php (lub innym zatwierdzonym przez prowadzącego) działający na jednym z serwerów wirtualnych, który będzie utrzymywał sesję użytkownika:
   • w sposób zwykły - przez funkcję session_start() dostępną w języku PHP
   • w bazie danych - zaimplementuj funkcję startuj_sesje(), która utworzy sesję jeśli nie istnieje i zapisze w bazie odebrane od użytkownika dane w $_POST[\'login\'] i $_POST[\'pass\'], a jeśli sesja istnieje to ustawia zmienną $SESJA[\'user\'] i $SESJA[\'haslo\'] z ostatnio zapamiętanej sesji oraz dokona uwierzytelnienia.
 • Zajęcia 4 - (18.03.2013)
  Konfiguracja LVS. Konfiguracja keepalived.
  Zadanie:
  • Zainstaluj na wszystkich maszynach wirtualnych serwer http oraz php
  • Umieść w /var/www na wszystkich serwerach statyczny plik html
  • Zainstaluj klaster aplikacji WWW - LVS, sprawdź czy konfiguacja działa ze statycznymi plikami
  Zadanie - rozszerzenie funkcjonalności utrzymania sesji napisanych na poprzednich zajęciach w PHP:
  • Zainstaluj zaimplementowane na poprzednich zajęciach serwisy www (w php lub innym zatwierdzonym przez prowadzącego języku) na maszynach SW1 i SW2
  • Przetestuj dzialanie serwisu - w jednym i drugim przypadku zakladajac ze jeden wezel sieci padl - symulacja (/etc/init.d/apache stop).
  Zadanie - keepalived:
  • Skonfiguruj serwer keepalived według wytycznych
  • Zmień konfigurację keepalived tak by uważał jeden z srv1/srv2 za działający w zależności od tego czy srv1/srv2 możę się pomyślnie połączyć do mysql (podpowiedź - należy dopisać skrypt php).
 • Zajęcia 5 - (25.03.2013)
  Konfiguracja Failover HA dla mysql.
  Ustawienie replikacji HA w mysql
  Zadanie:
  • ustaw replikacje master-slave dla dwoch serwerow
  • podziel w swojej aplikacji odczyty i zapisy tak by zapisy odwoływały się do serwera master, a odczyty były równoważone przez LVS
  • ustaw w demonie Keepalived automatyczne rozdzielanie zapytań odczytu na oba serwery
  Konfiguracja VRRP.
  Opis protokołu VRRP (RFC 2338)
  Zadanie:
  • zrealizuj konfiguracje według pliku konfiguracyjnego
  • przetestuj działanie na trzeciej maszynie (według opisu na końcu pliku z konfiguracją VRRP
 • Zajęcia 6 - (8.04.2013)
  Serwer Redis
  Zadaine: Inne ciekawe implementacje load-balancing/failover:
 • Zajęcia 7 (15.04.2013)
  Oddawanie projeku 1.
  Wymagania aplikacji:
  • Aplikacja ma obslugiwac logowanie (pierwsze utworzone konto będzie kontem adminstratora).
  • (5pkt)
  • Aplikacja ma obslugiwac edytowanie informacji o profilu osoby która się zalogowała (Imie, Nazwisko, Adres, Miasto,NIP,PESEL) (5pkt)
  • Aplikacja działać niezależnie od serwera WWW obslugujacego obecnie ruch (15pkt - sesja w REDIS, 10pkt - sesja w MySQL)
  • Aplikacja powinna implementować tablicę (analogiczną do facebook), na której każdy użytkownik może coś napisać (w odróżnieniu od facebook jest tylko jedna tablica.(5pkt)
  • Wykoany przez użytkownika wpis zanim pojawi się na tablicy powinien trafić do kolejki (w rabbitmq) do zaakceptowania przez administratora. Po zaakceptowaniu wpis trafia do bazy i jest wyświetlany. W przypadku odrzucenia jest zapisywany jako odrzucony wpis (do późniejszego przejrzenia). (15pkt)
  • Aplikacja powinna korzystać z memcache do wyświetlania zawartości tablicy (15pkt).
  Wymagania klastra:
  • Aplikacja ma działać na dwóch serwerach www, do których połączenie będzie odbywało się przez serwer LVS (10pkt), który będzie posiadał skonfigurowaną usługę Keepalived(10pkt)
  • Każdy serwer www ma korzystać z połączenia z bazą danych Master w zapytaniach zapisu, a w przypadku jego niedzaiłania informować o przerwie serwisowej (10pkt)
  Pytania dodatkowe prowadzącego - 20pkt.
 • Zajęcia 8 (22.04.2013)
  Instalacja maszyn wirtualnych i środowisk deweloperskich.
 • Zajęcia 9 (29.04.2012)
  Aplikacje działające w cloud.
 • Zajęcia 10 (06.05.2013)
  Aplikacje działające w cloud - Web Role. Testowanie aplikacji korzystających z Compute Emulatora i Storage Emulatora.
  Przydatne howto: Dla chętnych: Zadanie:
  • napisz usługę dla Windows Azure, która listuje dostępne pliki w kontenerze Azure Storage o nazwie podanej przez użytkownika
  • napisz usługę dla Windows Azure, która przechowuje i umożliwia modyfikację informacji o użytkownikach (imie, nazwisko, login, haslo, adres, data urodzenia, pesel)
  • napisz usługę dla Windows Azure, która uwierzytelnia użytkownika sprawdzając czy istnieje jego login i hasło w tabeli Azure Storage
 • Zajęcia 11 (13.05.2013)
  Aplikacje działające w cloud - Worker Role.
  • Sprawdzenie zadań z zajęć poprzednich
  Przydatne howto: Dla chętnych: Zadanie:
  • napisz usługę dla Windows Azure, która odbiera od użytkwnika plik z danymi wsadowymi (Web Role), a następnie przekaże te zadania do obliczenia przez aplikację działającą w tle(Worker Role). Każda będzie postaci 3 cyfry, znak "+", 3 cyfry, znak enter, np. "100 + 013\n" (Uwaga: celem jest przetwarzanie w tle, a nie analiza pliku wsadowego i wykonywanie obliczenia. Można zaproponować własne zadanie.),
 • Zajęcia 12 (20.05.2013)
  Omówienie specyfikacji projektów
  Napisz aplikację Web w Windows Azure, której celem jest stworzenie organizatora ToDo. Parametry punktacji:
  • Aplikacja obsługuje zakładanie kont użytkowników oraz logowanie (10 pkt)
  • Aplikacja obsługuje edytowanie informacji o profilu osoby która się zalogowała (Imie, Nazwisko, login, hasło, adres email) (10pkt)
  • Aplikacja działa niezależnie od ilości powołanych instancji WebRole (25pkt - sesja przechowana w Windows Azure)
  • Aplikacja umożliwia dodawanie wpisów ToDo zawierających:
   • Tytuł
   • Opis
   • Data i godzina przypomnienia
   • Data wykonania
   Obowiązkowe - 0pkt.
  • Aplikacja raz dziennie (godzina 00:00) wysyła email użytkownikom informacje z przypomnieniem listy wszystkich zadań z ToDo z ustawionym terminem wykonania na dany dzień. Aplikacja ma sprawdzać co minutę bazę wpisów ToDo. Jeśli użytkownik miał na swoim koncie wpis ToDo z ustawionym przypomnieniem na daną godzinę, wówczas aplikacja ma mu o tym przypomnieć wysyłając email. (25pkt - Worker).
  • Aplikacja umożliwić przeglądanie ToDo w formie kalendarza z możliwością przejrzenia konkretnego dnia (15pkt) i listy bieżącego ToDo, tj. niewykonanych zadańz poprzednich dni i zadań z ustawionym terminem na dzisiaj (10pkt)
  • Dodawanie do wpisu ToDo obrazka (5pkt), który zostanie przekonwertowany do 2 rozmiarów (5pkt)
  • Aplikacja umożliwia ustawienie zadania jako wykonane i nie przypomina już o nim i zadanie nie pojawia się w liście bieżącego ToDo. (10pkt)
 • Zajęcia 13 (27.05.2013)
  Przegląd prezentacji i projektów.
 • Zajęcia 14 (03.06.2013)
  Prezentacje studentów.
 • Zajęcia 15 (10.06.2013)
  Zaliczenie projektu nr 2.
 • Zajęcia 16 (17.06.2013)
  Poprawki do projektów + wpisanie ocen. Spotkanie w czasie sesji. Poniedziałek, 17:15.

17.06

 1. 15:30 - Marcin Skibicki
 2. 15:45 - Arkadiusz Talarczyk
 3. 16:00 - Szymon Sadło
 4. 16:15 - Damian Józefowski
 5. 16:30 - Grzegorz Bednarski
 6. 16:45 - Łukasz Brajer
 7. 17:00 - Michał Gaik
 8. 17:15 - Damian Grabowski
 9. 17:30 - Daria Grams
 10. 17:45 - Szymon Grzegorek
 11. 18:00 - Paweł Małecki
 12. 18:15 - Kamil Kuczkowiak
 13. 18:30 - Mateusz Kaźmierczak
 14. 18:45 - Kamil Kubiak
 15. 19:00 - Maciej Lewandowski
 16. 19:15 - Maciej Król
 17. 19:30 - Konrad Siamro
 18. 19:45 - Piotr Szczepaniak
 19. 20:00 -
 20. 20:15 -
 21. 20:30 -
 22. 20:45 -

18.06

 1. 08:30 - Tomasz Twardowski
 2. 08:45 - Adrian Warkocz
 3. 09:00 - Aleksandra Wichert
 4. 09:15 - Marcin Żurowski
 5. 09:30 - Krzysztof Narczyński
 6. 09:45 - Michał Szczudło
 7. 10:00 -
 8. 10:15 -

02.07 (Termin poprawkowy - zaliczony jeszcze jako pierwsze podejście, A1-22,23):

 1. 13:00 - Daria Grams
 2. 13:15 - Adrian Warkocz
 3. 13:30 - Szymon Grzegorek
 4. 13:45 - Kamil Kuczkowiak

04.07 (Termin poprawkowy - zaliczony jeszcze jako pierwsze podejście, A1-22,23):

 1. 10:45 - Mateusz Kaźmierczak
 2. 11:00 - Paweł Małecki
 3. 11:15 - Marcin Skibicki
 4. 11:30 - Piotr Szczepaniak
 5. 11:45 - Michał Szczudło
 6. 12:00 - Tomasz Twardowski
 7. 12:15 - Konrad Siamro