Sieci Komputerowe- ćwiczenia/laboratoria

Termin zajęć:
 • ćwiczenia - wtorek, 8:15, A1-24
Rodzaj zajęć:
 • ćwiczenia - 30h.
Warunek zaliczenia ćwiczeń:
 • Obecności - maksymalnie 3 niebecności w semestrze.
 • Co najmniej 50% punktów.
Ocena ćwiczenia:
 • Projekt I (zajęcia 2-6, gniazda) - 40%
  • grupy 2 osobowe
  • stworzyć aplikację
  • prezentacja działania apliakcji
  • Funkcje związane z protokołem powinny zostać zaimplementowane w formie biblioteki
  • Dokumetancja
   • Założenia projektowe
   • Opis implementowanego zakresu protokołu
   • Lista funkcjonalności aplikacji
  • Etapy prac:
   1. Stworzenie założeń projektowych aplikacji - do dokumentacji
   2. Opracowanie protokołu bez implementacji("na kartce") - do dokumentacji
   3. Orpacowanie API biblioteki - do dokumentacji
   4. Implemetacna połączeń i pdostawowych funkcji - komentarze w kodzie do częśći programu i zmiennych
   5. Sprawdzenie działania programów
   6. Zaliczenie projektu
 • Sprawozdanie/Sprawdzian I (zajęcia 7-8, śledzenie protokołów) - 20%
 • Sprawozdanie/Sprawdzian II (zajęcia 9-11, konfiguracja sieci) - 20%
 • Sprawozdanie/Sprawdzian III (zajęcia 12-13, DHCP i DNS) - 20%


Plan ćwiczeń

Tematy projektów

 1. Protokół IMAP - apliakcja klienta
  • pobieranie wiadomosci z serwera
  • zapisywanie wiadomosci lokalnie
  • implementacja jednej skrzynki odbiorczej
  • przechowywanie wiadomosci lokalnie w skrzynce odbiorczej
  • plik konfiguracyjny z informacjami o serwerze i danych uzytkownika oraz o interwale automatycznego pobierania wiadomosci
  • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
  • implementacja funkcji klienta zgodnych z protokołem
 2. Protokół POP3 - aplikacja klienta
  • pobieranie wiadomosci z serwera
  • zapisywanie wiadomosci lokalnie
  • implementacja jednej skrzynki odbiorczej
  • przechowywanie wiadomosci lokalnie w skrzynce odbiorczej
  • plik konfiguracyjny z informacjami o serwerze i danych uzytkownika oraz o interwale automatycznego pobierania wiadomosci
  • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
  • implementacja funkcji klienta zgodnych z protokołem
 3. Protokół FTP - klient
  • nawiązanie połączenia
  • przeglądanie katalogów
  • odbieranie plikuów
  • pasywne odebranie pliku
 4. Protokół FTP - serwer
  • obsługuje tylko logowanie anonymous bez hasła
  • nawiązuje połączenie w trybie passive lub active
  • pozwala na przeglądanie jednego katalogu
 5. Serwer NTP
  • pełnoprawny serwer ntp, z którym możemy synchronizować swój czas
 6. Atak NTP
  • budujemy pakiet podszywający się pod innego odbiorcę
  • wyciągamy listę użytkowników ostatnio korzystających z ntp
 7. Protokół IRC - aplikacja klienta
  • rozmowa na jednym lub wielu kanałach
  • możliwość rozmowy prywatnej
  • implementacja funkcji przydatnych dla uzytkownika (rozmowy, zmiany parametrow kanalu, informacji o uzytkowniku)
  • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
 8. Protokół IRC - aplikacja serwera
  • obsługa jednego kanału "SIK" (pozostałe są niedostępne, np. brak wymaganego +i)
  • możliwość rozmowy prywatnej
  • implementacja rozmowy na kanale, informacji o wejsciu/wyjsciu użytkownika, zmiany parametrow kanalu, informacji o uzytkowniku
 9. Gra w kółko i krzyżyk (projekt 3 osobowy)
  • Opracowanie protokołu dla 2 lub więcej osób
  • Implementacja klienta, który może działać jako serwer (nasłuchuje na wszystkich IP) lub klienta (gdy podany parametr - adres IP serwera)
  • Przeprowadzanie gry na planszy 50x30)
 10. Serwer HTTP
  • obsluga vritualhost - domeny www.12345.pl, www.54321.pl i wyswietlanie strony o którą poprosił użytkownik w zależnosci od domeny z różnych katalogów ustawianie nagłówków serwera (informacja o systemie, informacja o stornie, itp. )
  • obsługa plików php
  • odbieranie od klienta danych POST i plików
  • interpretacja skryptów php - phpcli
  • wysyłanie odpowiednich kodów do klienta
  • zapisanie do pliku logów informacji o połączeniu - kto, kiedy i do jakiej strony www
  • implementacja funkcji serwera zgodnych z protokołem
 11. Stworzenie klienta Jabber
  • lista kontaktów
  • jedno konto
  • obsługa rozmowy
 12. Stworzenie systemu przesyłania danych przez Multicast (projekt 3 osobowy)
  • opracowanie prostego protokołu przesyłania plików
  • aplikacja nadająca - serwer
  • aplikacja odbieraca - klient